Raporty bieżące

Np. 14/06/2024
Np. 14/06/2024
2024
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał 24 maj 2024 8/2024
Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. i opinia Rady Nadzorczej dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2023 22 maj 2024 7/2024
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 22 kwi 2024 6/2024
Przedterminowy wykup Obligacji Serii B i C 05 lut 2024 5/2024
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 02 lut 2024 4/2024
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku 31 sty 2024 3/2024
Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Obligacji Serii B i C 17 sty 2024 2/2024
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A. 05 sty 2024 1/2024
2023
Przydział i Emisja Obligacji serii F 21 gru 2023 43/2023
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii F 11 gru 2023 42/2023
Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach znacznej wartości 09 lis 2023 41/2023
Zawarcie istotnej umowy finansowej przez Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. 16 paź 2023 40/2023
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 10 paź 2023 39/2023
Odkupienie 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. oraz wygaśnięcie umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia zawartej z HB Reavis Holding Cz a.s. 04 paź 2023 38/2023
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie rozwiązania umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding oraz odkupienia udziałów w spółkach Port Praski City II oraz Port Praski Medical Center 04 paź 2023 37/2023
Spłata części zadłużenia finansowego PAK – Polska Czysta Energia sp. z o.o. 03 paź 2023 36/2023
Zawarcie istotnych umów i udzielenie poręczeń na potrzeby realizacji elektrowni wiatrowych „Drzeżewo I-IV” 02 paź 2023 35/2023
Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 84.250 Obligacji Serii B oraz 75.956 Obligacji Serii C 28 wrz 2023 34/2023
Emisja Obligacji Serii E oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst 28 wrz 2023 33/2023
Zbycie akcji Asseco Poland S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A. w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A. 18 wrz 2023 32/2023
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę 18 wrz 2023 31/2023
Przydział Obligacji Serii E 13 wrz 2023 30/2023
Informacja o podjęciu kolejnych działań mających na celu dalszą realizację programu emisji obligacji utworzonego w dniu 29 listopada 2022 r. 11 wrz 2023 29/2023
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii E 07 wrz 2023 28/2023
Informacja o odchyleniu wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Polsat Plus od konsensusu rynkowego 10 sie 2023 27/2023
Informacja o podjęciu działań mających na celu dalszą realizację programu emisji obligacji utworzonego w dniu 29 listopada 2022 r. oraz refinansowanie zadłużenia Grupy Polsat Plus 02 sie 2023 26/2023
Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 20 lip 2023 25/2023
Zawarcie aneksu nr 5 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz nabycie udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited 03 lip 2023 24/2023
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku 29 cze 2023 23/2023
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku 29 cze 2023 22/2023
Ustanowienie zabezpieczenia kredytów na nieruchomości spółki zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. 29 cze 2023 21/2023
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o udzieleniu pożyczki spółce PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. w celu dalszej realizacji projektu wiatrowego 14 cze 2023 20/2023
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na 29 czerwca 2023 r. w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ wraz z projektami uchwał 07 cze 2023 19/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023 02 cze 2023 18/2023
Przyznanie ratingu spółce Cyfrowy Polsat S.A. przez agencję Fitch Ratings 02 cze 2023 17/2023
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 31 maj 2023 16/2023
Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. i opinia Rady Nadzorczej dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2022 31 maj 2023 15/2023
Ustanowienie zabezpieczenia kredytów na nieruchomościach Spółki 30 maj 2023 14/2023
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2023 roku 29 maj 2023 13/2023
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 maja 2023 roku 25 maj 2023 12/2023
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 19 maj 2023 11/2023
Przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o 09 maj 2023 10/2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 25 maja 2023 roku oraz treść projektów uchwał 28 kwi 2023 9/2023
Zawarcie znaczących umów finansowych 28 kwi 2023 8/2023
Wstępne, nieaudytowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 28 mar 2023 7/2023
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 27 mar 2023 6/2023
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 10 lut 2023 5/2023
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku 27 sty 2023 4/2023
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst 17 sty 2023 3/2023
Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 691.952 Obligacji Serii B oraz 835.991 Obligacji Serii C 11 sty 2023 2/2023
Emisja Obligacji Serii D 11 sty 2023 1/2023
2022
Przydział Obligacji Serii D 21 gru 2022 38/2022
Obniżenie ratingu kredytowego przez agencję S&P Global Ratings 21 gru 2022 37/2022
Zawarcie aneksu nr 4 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. 19 gru 2022 36/2022
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii D 16 gru 2022 35/2022
Zawarcie dodatkowego porozumienia związanego z ogłoszonym przez Spółkę programem emisji obligacji (ang. Side and Policy Agreement) z International Finance Corporation 13 gru 2022 34/2022
Zawarcie umowy dodatkowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związanej z ogłoszonym przez Spółkę programem emisji obligacji 12 gru 2022 33/2022
Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 12 gru 2022 32/2022
Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań mających na celu ewentualne refinansowanie zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C oraz przyjęciu założeń dot. zrównoważonego rozwoju Grupy Polsat Plus 29 lis 2022 31/2022
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2022 roku spółki Cyfrowy Polsat S.A. 06 lis 2022 30/2022
Zawarcie umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. 24 paź 2022 29/2022
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 11 paź 2022 28/2022
Agencja Moody’s Investors Service obniżyła rating kredytowy Grupy Polsat Plus 05 paź 2022 27/2022
Rozpoczęcie prac nad analizą możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus 05 paź 2022 26/2022
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 04 paź 2022 25/2022
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 28 wrz 2022 24/2022
Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. umowy sprzedaży akcji spółki Modivo S.A. 26 wrz 2022 23/2022
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia działań przez Cyfrowy Polsat S.A. mających na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. w temacie rozważanej sprzedaży akcji Modivo S.A. 26 wrz 2022 22/2022
Zawarcie aneksu nr 3 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. 26 wrz 2022 21/2022
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat decyzji o udzieleniu pożyczki oraz ustanowieniu zabezpieczeń na potrzeby realizacji farmy wiatrowej Drzeżewo 06 wrz 2022 20/2022
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 22 lip 2022 19/2022
Zawarcie przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A. umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding Cz a.s. oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. 21 lip 2022 18/2022
Podjęcie decyzji przez Cyfrowy Polsat o zawarciu aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia oraz przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o. 27 cze 2022 17/2022
Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję 24 cze 2022 16/2022
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku 23 cze 2022 15/2022
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 23 cze 2022 14/2022
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku 23 cze 2022 13/2022
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Great Wind sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz udzieleniu pożyczki 10 cze 2022 12/2022
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji urządzeń technicznych 02 cze 2022 11/2022
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR 30 maj 2022 10/2022
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 30 maj 2022 9/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku oraz treść projektów uchwał 27 maj 2022 8/2022
Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku 26 maj 2022 7/2022
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2 sp. z o.o. S.K.A 25 maj 2022 6/2022
Wstępne informacje na temat ilości akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 maja 2022 r. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Cyfrowy Polsat S.A. 23 maj 2022 5/2022
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 16 maj 2022 4/2022
Nabycie przez Cyfrowy Polsat S.A. udziałów w Port Praski sp. z o.o. oraz zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Pantanomo Limited 01 kwi 2022 3/2022
Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. 30 mar 2022 2/2022
Terminy publikacji przez Cyfrowy Polsat S.A. raportów okresowych w 2022 roku 14 sty 2022 1/2022
2021
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A 31 gru 2021 44/2021
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 gru 2021 43/2021
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 27 gru 2021 42/2021
Powiadomienia o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR 23 gru 2021 41/2021
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 23 gru 2021 40/2021
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2 21 gru 2021 39/2021
Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited 20 gru 2021 38/2021
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu przez Cyfrowy Polsat rozmów w przedmiocie rozważanego zaangażowania kapitałowego w wybrane aktywa służące do wytwarzania energii elektrycznej oraz wybrane aktywa nieruchomościowe 20 gru 2021 37/2021
Przyjęcie nowej strategii Grupy Polsat Plus oraz nowej polityki dywidendowej spółki Cyfrowy Polsat S.A. 20 gru 2021 36/2021
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 30 lis 2021 35/2021
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 30 lis 2021 34/2021
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR 29 lis 2021 33/2021
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 29 lis 2021 32/2021
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Reddev Investments Limited 25 lis 2021 31/2021
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 24 lis 2021 30/2021
Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. i nabycie akcji Cyfrowy Polsat S.A., powiadomienia na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR i art. 69 Ustawy o Ofercie 24 lis 2021 29/2021
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 16 listopada 2021 roku 16 lis 2021 28/2021
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 16 listopada 2021 roku oraz ziszczenie się warunku w ogłoszonym w dniu 28 września 2021 r. wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji 16 lis 2021 27/2021
Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 28 września 2021 r. wezwanie 16 lis 2021 26/2021
Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A., ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku 13 paź 2021 25/2021
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 16 listopada 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 29 wrz 2021 24/2021
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 28 wrz 2021 23/2021
Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. porozumienia z podmiotami dominującymi dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania 27 wrz 2021 22/2021
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki 27 wrz 2021 21/2021
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 21 wrz 2021 20/2021
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 17 wrz 2021 19/2021
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 04 sie 2021 18/2021
Wstępna informacja na temat ilości akcji spółki Netia S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na ogłoszone przez Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Netia S.A. 01 lip 2021 17/2021
Decyzja o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na nabywanie akcji Netia S.A. 30 cze 2021 16/2021
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 24 cze 2021 15/2021
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 24 cze 2021 14/2021
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 roku 24 cze 2021 13/2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku 24 cze 2021 12/2021
Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, co stanowi spełnienie ostatniego z warunków zawieszających zastrzeżonych w warunkowej umowie sprzedaży udziałów Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. 09 cze 2021 11/2021
Korekta raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 28 maja 2021 r. dotyczącego informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 24 czerwca 2021 roku oraz treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 02 cze 2021 10/2021/Kor
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 24 czerwca 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 28 maj 2021 10/2021
Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku 27 maj 2021 9/2021
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A. 15 kwi 2021 8/2021
Podpisanie warunkowej umowy dotyczącej nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A. 31 mar 2021 7/2021
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 15 mar 2021 6/2021
Zawarcie przez Polkomtel Sp. z o.o. długoterminowej umowy dotyczącej zakupu energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej 12 mar 2021 5/2021
Przystąpienie do wyłącznych negocjacji w zakresie potencjalnego nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A. 11 mar 2021 4/2021
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. i powzięcie informacji o liczbie akcji spółki Netia S.A. objętych złożonymi zapisami 26 lut 2021 3/2021
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów reprezentujących ok. 99,99% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. 26 lut 2021 2/2021
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy o udzielenie wyłączności w związku z otrzymaniem oferty nabycia udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. i rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym naby 26 lut 2021 1/2021
2020
Piąte wezwanie Cyfrowego Polsatu S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji 29 gru 2020 35/2020
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. 23 gru 2020 34/2020
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021 11 gru 2020 33/2020
Czwarte wezwanie Cyfrowego Polsatu S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji 04 gru 2020 32/2020
Trzecie wezwanie Cyfrowego Polsatu S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji 13 lis 2020 31/2020
Drugie wezwanie Cyfrowego Polsatu S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji 23 paź 2020 30/2020
Pierwsze wezwanie Cyfrowego Polsatu S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji 30 wrz 2020 29/2020
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem części mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy Polsat 23 wrz 2020 28/2020
Powołanie Pana Marka Grzybowskiego oraz Pana Pawła Ziółkowskiego na stanowiska członków Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu 23 lip 2020 27/2020
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 23 lip 2020 26/2020
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 lipca 2020 roku 23 lip 2020 25/2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku 23 lip 2020 24/2020
Ziszczenie się warunku zawieszającego do umowy przedwstępnej nabycia spółek z Grupy Interia 02 lip 2020 23/2020
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 23 lipca 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 26 cze 2020 22/2020
Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 17 cze 2020 21/2020
Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 03 cze 2020 20/2020
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku 26 maj 2020 19/2020
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku 25 maj 2020 18/2020
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 maja 2020 roku 25 maj 2020 17/2020
Zawarcie przedwstępnej umowy dot. nabycia Grupy Interia 30 kwi 2020 16/2020
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 maja 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 28 kwi 2020 15/2020
Zawarcie umów zmieniających Umowy Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. 27 kwi 2020 14/2020
Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania 27 kwi 2020 13/2020
Szacunkowy wpływ pandemii choroby koronawirusowej COVID-19 na działalność i perspektywy finansowe Grupy Cyfrowego Polsatu 22 kwi 2020 12/2020
Wyłączność negocjacyjna w procesie dot. zakupu Grupy Interia 21 mar 2020 11/2020
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 19 mar 2020 10/2020
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 19 mar 2020 9/2020
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia 17 mar 2020 8/2020
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 17 mar 2020 7/2020
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 17 mar 2020 6/2020
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 17 mar 2020 5/2020
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst 21 lut 2020 4/2020
Emisja Obligacji Serii C 14 lut 2020 3/2020
Przydział Obligacji Serii C 31 sty 2020 2/2020
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii C 29 sty 2020 1/2020
2019
Powzięcie ostatecznej informacji na temat ilości akcji Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie i decyzja o nabyciu akcji 27 gru 2019 41/2019
Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. 24 gru 2019 40/2019
Uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 23 gru 2019 39/2019
Ogłoszenie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. 18 gru 2019 38/2019
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco Poland S.A. 18 gru 2019 37/2019
Zawarcie porozumienia o zakończeniu współpracy ze spółką Huawei Polska Sp. z o.o. 18 gru 2019 36/2019
Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji 11 gru 2019 35/2019
Odstąpienie od umowy dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju 27 lis 2019 34/2019
Pozyskanie dodatkowego finansowania przez Cyfrowy Polsat S.A. w postaci dodatkowego kredytu 27 lis 2019 33/2019
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2020 15 lis 2019 32/2019
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 lis 2019 31/2019
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji 30 paź 2019 30/2019
Zawarcie z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN S.A. umowy joint-venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego powołanie spółki celowej w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT 25 paź 2019 29/2019
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Discovery Communications Europe Limited dotyczących warunków wspólnego przedsięwzięcia w formule joint-venture 25 paź 2019 28/2019
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 02 paź 2019 27/2019
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 02 paź 2019 26/2019
Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie 06 sie 2019 25/2019
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za drugi kwartał 2019 roku 31 lip 2019 24/2019
Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję 25 cze 2019 23/2019
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy 25 cze 2019 22/2019
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku 25 cze 2019 21/2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku 25 cze 2019 20/2019
Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła rating dla Grupy Cyfrowego Polsatu 11 cze 2019 19/2019
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst 29 maj 2019 18/2019
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 29 maj 2019 17/2019
Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku 27 maj 2019 16/2019
Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu obligacjami serii A Spółki w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu przez Spółkę 30 kwi 2019 15/2019
Emisja Obligacji Serii B 26 kwi 2019 14/2019
Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 107.000 Obligacji Serii A oraz zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji Serii A, które do dnia przedterminowego wykupu Obligacji Serii A nie zostaną umorzone w związku z decyzją o umorzeniu 107.000 Obligacji S 26 kwi 2019 13/2019
Przydział Obligacji Serii B 19 kwi 2019 12/2019
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii B w trybie oferty publicznej 16 kwi 2019 11/2019
Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 10 kwi 2019 10/2019
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku 01 kwi 2019 9/2019
Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A 25 mar 2019 8/2019
Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A. 15 mar 2019 7/2019
Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 14 mar 2019 6/2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok 26 lut 2019 5/2019
Informacja dotycząca listu reprezentanta akcjonariusza większościowego w sprawie polityki dywidendowej Cyfrowego Polsatu 07 lut 2019 4/2019
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku 23 sty 2019 3/2019
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2019 23 sty 2019 2/2019
Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 17 sty 2019 1/2019
2018
Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu 18 gru 2018 35/2018
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku 02 lis 2018 34/2018
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 31 października 2018 roku 31 paź 2018 33/2018
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji 24 paź 2018 32/2018
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie 11 paź 2018 31/2018
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 31 października 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 paź 2018 30/2018
Decyzja o nabyciu 58.709.376 akcji spółki „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w dniu 2 października 2018 r. 26 wrz 2018 29/2018
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 26 wrz 2018 28/2018
Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 15 lutego 2018 roku 16 lip 2018 27/2018
Korekta raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 03 lip 2018 23/2018/K
Zawarcie aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji zawartej w dniu 5 grudnia 2017 r. oraz decyzja o nabyciu 17.331.023 akcji spółki Netia S.A. od Karswell Ltd. 02 lip 2018 26/2018
Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń 28 cze 2018 25/2018
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku 28 cze 2018 24/2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku 28 cze 2018 23/2018
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 30 maj 2018 22/2018
Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku 29 maj 2018 21/2018
Zawarcie umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce Eleven Sports Network sp. z o.o. 24 maj 2018 20/2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji mających na celu nabycie pakietu większościowego spółki Eleven Sports Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 24 maj 2018 19/2018
Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. i nabycie akcji Netia S.A. 22 maj 2018 18/2018
Ziszczenie się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. oraz podjęcie decyzji o nabywaniu akcji przez podmioty nabywające akcje w Wezwaniu 14 maj 2018 17/2018
Ziszczenie się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A. 11 maj 2018 16/2018
Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z 25 maja 2017 roku 09 maj 2018 15/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. - Reddev 27 kwi 2018 14/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. - Karswell 27 kwi 2018 13/2018
Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A. 09 kwi 2018 12/2018
Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie 05 mar 2018 11/2018
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2017 roku 05 mar 2018 10/2018
Zawarcie umowy zmieniającej Umowę Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. 02 mar 2018 9/2018
Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A. 23 lut 2018 8/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 sty 2018 7/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 sty 2018 6/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 sty 2018 5/2018
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 sty 2018 4/2018
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. w latach 2018-2019 23 sty 2018 3/2018
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 9 stycznia 2018 roku 09 sty 2018 2/2018
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 9 stycznia 2018 roku 09 sty 2018 1/2018
2017
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie – zawiadomienie drugie 21 gru 2017 30/2017
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2018 20 gru 2017 29/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku 06 gru 2017 28/2017
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie 06 gru 2017 27/2017
Ogłoszenie przez Cyfrowy Polsat S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. 05 gru 2017 26/2017
Spełnienie się warunków zawieszających umów zobowiązujących do sprzedaży akcji spółki Netia S.A. oraz złożenie zleceń kupna akcji spółki Netia S.A. 04 gru 2017 25/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu propozycji nabycia akcji Netia S.A. przez jej znaczących akcjonariuszy 04 gru 2017 24/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu działań mających na celu realizację transakcji nabycia pakietu akcji spółki Netia S.A., reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia S.A. 04 gru 2017 23/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań zmierzających do przygotowania założeń oraz potencjalnej struktury transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Netia S.A., w liczbie nie większej niż 66% ogólnej liczby 04 gru 2017 22/2017
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 15 lis 2017 21/2017
Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu 08 sie 2017 20/2017
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 17 lip 2017 19/2017
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 13 lip 2017 18/2017
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy 27 cze 2017 17/2017
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku 27 cze 2017 16/2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku 27 cze 2017 15/2017
Zawiadomienie drugie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie z Eileme 1 AB (Publ), Eileme 2 AB (Publ) , Eileme 3 AB (Publ), Eileme 4 AB (Publ) 02 cze 2017 14/2017
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 27 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 31 maj 2017 13/2017
Otrzymanie decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie 29 maj 2017 12/2017
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2017 25 maj 2017 11/2017
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (Publ), Eileme 2 AB (Publ), Eileme 3 AB (Publ), Eileme 4 AB (Publ) 17 maj 2017 10/2017
Opinia Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 27 kwi 2017 9/2017
Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu 18 kwi 2017 8/2017
Planowany przedterminowy wykup obligacji i jego wpływ na skonsolidowany wynik za I kwartał 2017 12 kwi 2017 7/2017
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku 12 kwi 2017 6/2017
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2016 rok 01 mar 2017 5/2017
Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku 27 sty 2017 4/2017
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 stycznia 2017 roku 23 sty 2017 3/2017
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 stycznia 2017 roku 23 sty 2017 2/2017
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze 09 sty 2017 1/2017
2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 19 gru 2016 38/2016
Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze 19 gru 2016 37/2016
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2017 07 gru 2016 36/2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 10 listopada 2016 roku 10 lis 2016 35/2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 10 listopada 2016 roku 10 lis 2016 34/2016
Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 lis 2016 33/2016
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 10 listopada 2016 roku 13 paź 2016 32/2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 30 września 2016 roku 30 wrz 2016 31/2016
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 30 września 2016 roku 30 wrz 2016 30/2016
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 30 wrz 2016 29/2016
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 30 wrz 2016 28/2016
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zawiadomienie drugie 29 wrz 2016 27/2016
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 14 wrz 2016 26/2016
Powołanie członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 25 sie 2016 25/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 25 sie 2016 24/2016
Rezygnacja członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 25 sie 2016 23/2016
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania 25 sie 2016 22/2016
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2016 30 cze 2016 21/2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku 30 cze 2016 20/2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku 30 cze 2016 19/2016
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 02 cze 2016 18/2016
Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję 02 cze 2016 17/2016
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku 02 cze 2016 16/2016
Przystąpienie spółek zależnych do Umowy Kredytów 27 maj 2016 15/2016
Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Midas S.A. przez spółkę pośrednio zależną 25 maj 2016 14/2016
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 23 maj 2016 13/2016
Moody’s Investors Service podwyższył rating Cyfrowego Polsatu 16 maj 2016 12/2016
Informacja o zamiarze nabycia akcji Midas S.A. w drodze przymusowego wykupu 05 maj 2016 11/2016
Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Midas S.A. 22 kwi 2016 10/2016
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pośrednio zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Polkomtel sp. z o.o.) 30 mar 2016 9/2016
Ogłoszenie przez spółkę pośrednio zależną wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Midas S.A. 29 lut 2016 8/2016
Pośrednie nabycie udziałów spółki Litenite Limited i akcji spółki Midas S.A. 29 lut 2016 7/2016
Ujawnienie informacji opóźnionej – podjęcie negocjacji z Midas S.A. 29 lut 2016 6/2016
Ujawnienie informacji opóźnionej – podjęcie negocjacji z Ortholuck Limited 29 lut 2016 5/2016
Umorzenie wszystkich niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną Cyfrowego Polsatu 01 lut 2016 4/2016
Korekta raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczącego zawarcia transakcji zabezpieczających 01 lut 2016 2/2016/kor
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 29 sty 2016 3/2016
Zawarcie transakcji zabezpieczających 29 sty 2016 2/2016
Spłata przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną Cyfrowego Polsatu całości zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku 29 sty 2016 1/2016
2015
Doręczenie przez Eileme 2 AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku 30 gru 2015 53/2015
Podjęcie decyzji dotyczących inwestycji w dalszy rozwój sieci 28 gru 2015 52/2015
Sprzedaż obligacji wewnątrzgrupowych między spółkami zależnymi Cyfrowego Polsatu S.A. 11 gru 2015 51/2015
Zmiany w składzie zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 09 gru 2015 50/2015
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2016 23 lis 2015 49/2015
Uzupełniająca informacja o skonsolidowanych wynikach finansowanych za trzeci kwartał 2015 roku 03 lis 2015 48/2015
Polkomtel złożył wnioski rezerwacyjne w aukcji częstotliwości LTE 26 paź 2015 47/2015
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 28 wrz 2015 46/2015
Podwyższenie ratingów dla spółek grupy Cyfrowego Polsatu 25 wrz 2015 45/2015
Wstępna informacja o skonsolidowanych wynikach finansowanych za trzeci kwartał 2015 roku 21 wrz 2015 44/2015
Przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. 21 wrz 2015 43/2015
Zawarcie znaczących umów finansowych 21 wrz 2015 42/2015
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanym na dzień 18 sierpnia 2015 roku 19 sie 2015 41/2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 roku 19 sie 2015 40/2015
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 11 sie 2015 39/2015
Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego przez Cyfrowy Polsat S.A. 22 lip 2015 38/2015
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2015 22 lip 2015 37/2015
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 22 lip 2015 36/2015
Emisja obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 21 lip 2015 35/2015
Przydział obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 10 lip 2015 34/2015
Rozpoczęcie oferty obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 02 lip 2015 33/2015
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z Redefine Sp. z o.o. 01 lip 2015 32/2015
Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 29 cze 2015 31/2015
Rozpoczęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. negocjacji w sprawie pozyskania refinansowania 25 cze 2015 30/2015
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. 06 cze 2015 29/2015
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 maja 2015 roku 18 maj 2015 28/2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 18 maja 2015 roku 18 maj 2015 27/2015
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 30 kwi 2015 26/2015
Zawarcie znaczącej umowy i nabycie aktywów o znaczącej wartości przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A. 30 kwi 2015 25/2015
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zawiadomienie drugie 29 kwi 2015 24/2015
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 20 kwi 2015 23/2015
Dokonanie przez KDPW asymilacji akcji serii J z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym 16 kwi 2015 22/2015
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 14 kwi 2015 21/2015
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Redefine Sp. z o.o. 14 kwi 2015 20/2015
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J 13 kwi 2015 19/2015
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i powołanie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń 03 kwi 2015 18/2015
Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 03 kwi 2015 17/2015
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 02 kwi 2015 16/2015
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 2 kwietnia 2015 roku 02 kwi 2015 15/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 2 kwietnia 2015 roku 02 kwi 2015 14/2015
Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. 18 mar 2015 13/2015
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 18 mar 2015 12/2015
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 13 mar 2015 11/2015
Decyzja o zaprzestaniu udziału w aukcji w części dotyczącej bloków z częstotliwości 800 MHz 10 mar 2015 10/2015
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 06 mar 2015 9/2015
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku 06 mar 2015 8/2015
Zawarcie porozumień dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych oraz złożenie zamówień na zakup pakietów danych 03 mar 2015 7/2015
Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 21 sty 2015 6/2015
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 stycznia 2015 roku 16 sty 2015 5/2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 16 stycznia 2015 roku 16 sty 2015 4/2015
Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 sty 2015 3/2015
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 01 sty 2015 2/2015
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 01 sty 2015 1/2015
2014
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. 31 gru 2014 77/2014
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2015 30 gru 2014 76/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 19 gru 2014 75/2014
Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego 18 gru 2014 74/2014
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 17 gru 2014 73/2014
Przystąpienie do negocjacji w sprawie nowych warunków współpracy w zakresie usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych 25 lis 2014 72/2014
Złożenie oferty w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz 25 lis 2014 71/2014
Ujawnienie informacji opóźnionej 25 lis 2014 70/2014
Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego o zmianie w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A. 18 lis 2014 69/2014
Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 04 lis 2014 68/2014
Zmiana w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A. 28 paź 2014 67/2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 września 2014 roku 24 wrz 2014 66/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 września 2014 roku 24 wrz 2014 65/2014
Informacja o zbyciu akcji oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 18 wrz 2014 64/2014
Polkomtel otrzymał decyzję o rezerwacji częstotliwości 09 wrz 2014 63/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 26 sie 2014 62/2014
Zawarcie transakcji zabezpieczających IRS 01 sie 2014 61/2014
Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 31 lip 2014 60/2014
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości 11 lip 2014 59/2014
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości 11 lip 2014 58/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 08 lip 2014 57/2014
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu w związku z emisją akcji dla wspólników Metelem Holding Company Limited 20 cze 2014 56/2014
Informacja o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 cze 2014 55/2014
Spłata zadłużenia oraz umorzenie obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 30 maj 2014 54/2014
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości 29 maj 2014 53/2014
Informacja uzupełniająca do zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 27 maj 2014 52/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 27 maj 2014 51/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Metelem Holding Company Limited 23 maj 2014 50/2014
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 21 maj 2014 49/2014
Informacja o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 21 maj 2014 48/2014
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 21 maj 2014 47/2014
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 15 maj 2014 46/2014
Rejestracja akcji serii I oraz J na rachunkach papierów wartościowych ich nabywców; spełnienie się ostatniego warunku dla wypłaty przez Cyfrowy Polsat dywidendy za rok obrotowy 2013 14 maj 2014 45/2014
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I oraz akcji serii J 13 maj 2014 44/2014
Moody's zmienił rating Cyfrowego Polsatu oraz nadał rating spółce Eileme 2 AB (publ), spółce zależnej Metelem Holding Company Limited 13 maj 2014 43/2014
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii J 12 maj 2014 42/2014
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii I oraz akcji serii J 08 maj 2014 41/2014
Spełnienie się warunków dotyczących istotnej umowy, emisja warrantów subskrypcyjnych, emisja akcji oraz nabycie przez Cyfrowy Polsat udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited 08 maj 2014 40/2014
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 08 maj 2014 39/2014
Spłata przez Cyfrowy Polsat całości zadłużenia z tytułu umowy kredytu niepodporządkowanego z 2011 roku oraz zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych 08 maj 2014 38/2014
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2014 07 maj 2014 37/2014
Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat 07 maj 2014 36/2014
Standard & Poor's Rating Services podtrzymał rating na poziomie 'BB' ze stabilną perspektywą - korekta 30 kwi 2014 35/2014/kor
Standard & Poor's Rating Services podtrzymał rating na poziomie 'BB' ze stabilną perspektywą 30 kwi 2014 35/2014
Decyzja Cyfrowego Polsatu o podjęciu działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia grupy Metelem Holding Company Limited po przejęciu tej spółki przez Cyfrowy Polsat 30 kwi 2014 34/2014
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu o wypłacie dywidendy 29 kwi 2014 33/2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 29 kwietnia 2014 roku 29 kwi 2014 32/2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 kwietnia 2014 roku 29 kwi 2014 31/2014
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Cyfrowego Polsatu 28 kwi 2014 30/2014
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A. 24 kwi 2014 29/2014
Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat 17 kwi 2014 28/2014
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej podziału zysku Cyfrowego Polsatu za rok 2013 16 kwi 2014 27/2014
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Cyfrowy Polsat S.A. 11 kwi 2014 26/2014
Doręczenie przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 roku 08 kwi 2014 25/2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 3 kwietnia 2014 roku 04 kwi 2014 24/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 3 kwietnia 2014 roku 04 kwi 2014 23/2014
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu S.A. na potrzeby transakcji przejęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Limited 03 kwi 2014 22/2014
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 02 kwi 2014 21/2014
Decyzje dotyczące deklaracji wypłaty dywidendy 02 kwi 2014 20/2014
Zawarcie Porozumienia dot. świadczenia Usług Transmisji Danych z Mobyland Sp. z o.o. oraz zawarcie znaczącej umowy dot. świadczenia Usług Transmisji Danych 27 mar 2014 19/2014
Ujawnienie informacji opóźnionej 27 mar 2014 18/2014
Pismo TiVi Foundation do Cyfrowego Polsatu w sprawie podmiotu dominującego TiVi Foundation 13 mar 2014 17/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 07 mar 2014 16/2014
Rozpoczęcie przez Cyfrowy Polsat negocjacji w sprawie pozyskania refinansowania 26 lut 2014 15/2014
Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku 10 lut 2014 14/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 24 stycznia 2014 roku 25 sty 2014 13/2014
Oświadczenie Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. złożone w dniu 24 stycznia 2014 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 24 sty 2014 12/2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 stycznia 2014 roku 23 sty 2014 11/2014
Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 stycznia 2014 roku 23 sty 2014 10/2014
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. 23 sty 2014 9/2014
Oświadczenia o ograniczeniu zbywalności akcji serii I złożone Cyfrowemu Polsatowi S.A. przez Karswell, Sensor i Argumenol 23 sty 2014 8/2014
Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A. 23 sty 2014 7/2014
Opinia prawna dotycząca art. 419 KSH oraz wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały przekazane akcjonariuszom w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 20 sty 2014 6/2014
Zgłoszenie sprzeciwów do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 r. 17 sty 2014 5/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 16 stycznia 2014 roku 17 sty 2014 4/2014
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. 16 sty 2014 3/2014
Informacje udzielone akcjonariuszom spółki w trybie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych 14 sty 2014 2/2014
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. 02 sty 2014 1/2014
2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 20 gru 2013 28/2013
Umowa inwestycyjna z EBOiR 19 gru 2013 27/2013
Terminy publikacji raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2014 17 gru 2013 26/2013
Moody's podda przeglądowi ratingi Cyfrowego Polsatu z możliwością obniżenia 19 lis 2013 25/2013
Korekta raportu nr 24/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku dotyczącego podtrzymania ratingu na poziomie 'BB' przez Standard & Poor's Rating Services oraz obniżenia perspektywy ratingu do stabilnej 19 lis 2013 24/2013/kor
Standard & Poor's Rating Services obniżył perspektywę ratingu do stabilnej i podtrzymał rating na poziomie 'BB' 18 lis 2013 24/2013
Informacja o nowych umowach na wynajem pojemności satelitarnej od Eutelsat S.A. (umowa znacząca) 15 lis 2013 23/2013
Warunkowa umowa nabycia udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited posiadającej pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polkomtel Sp. z o.o. 14 lis 2013 22/2013
Ujawnienie informacji opóźnionej 14 lis 2013 21/2013
Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2013 roku 30 paź 2013 20/2013
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 18 paź 2013 19/2013
Przeniesienie praw własności intelektualnej między spółkami zależnymi 04 paź 2013 18/2013
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 20 wrz 2013 17/2013
Przedterminowa spłata części kredytu terminowego 10 wrz 2013 16/2013
Finalizacja transakcji nabycia spółki Polskie Media S.A. oraz transakcji sprzedaży RS TV S.A. 30 sie 2013 15/2013
Przedterminowa spłata części kredytu terminowego 28 cze 2013 14/2013
Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję 11 cze 2013 13/2013
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 11 czerwca 2013 roku 11 cze 2013 12/2013
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku 11 cze 2013 11/2013
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 15 maj 2013 10/2013
Rekomendacja Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 15 maj 2013 9/2013
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2013 26 kwi 2013 8/2013
Podpisanie warunkowych przedwstępnych umów nabycia akcji w spółce Polskie Media S.A. 28 mar 2013 7/2013
Stanowisko Zarządu spółki Cyfrowy Polsat SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowego Polsatu SA... 19 mar 2013 6/2013
Standard & Poor's Rating Services podwyższył perspektywę dla Cyfrowy Polsat S.A. i podtrzymał rating na poziomie 'BB' 26 lut 2013 5/2013
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A. 19 lut 2013 04/2013
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A. 13 lut 2013 03/2013
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. 02 sty 2013 02/2013
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. 01 sty 2013 01/2013
2012
Informacja o zbyciu akcji 15 gru 2012 33/2012
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów... 13 gru 2012 32/2012
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 4 grudnia 2012 roku 04 gru 2012 31/2012
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 grudnia 2012 roku 04 gru 2012 30/2012
Informacja o zbyciu akcji 30 lis 2012 29/2012
Informacja o zbyciu akcji 26 lis 2012 28/2012
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z.o.o. 15 lis 2012 27/2012
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 lis 2012 26/2012
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z.o.o. 31 paź 2012 25/2012
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. 19 paź 2012 24/2012
Porozumienie z Mobyland 28 wrz 2012 23/2012
Przedterminowa spłata części kredytu terminowego 29 sie 2012 22/2012
Podwyższenie ratingu przez Moody's Investors Service 23 lip 2012 21/2012
Informacja o zbyciu akcji 20 lip 2012 20/2012
Informacja o zbyciu akcji 10 lip 2012 19/2012
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 03 lip 2012 18/2012
Podwyższenie ratingu przez Standard & Poor's Rating Services 14 cze 2012 17/2012
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i powołanie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń 06 cze 2012 16/2012
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 06 cze 2012 15/2012
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 5 czerwca 2012 roku 06 cze 2012 14/2012
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku 06 cze 2012 13/2012
Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego rozprowadzania programów z Vectra S.A. 05 cze 2012 12/2012
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2012 24 maj 2012 11/2012
Standard & Poor's Rating Services podtrzymał przyznany spółce Cyfrowy Polsat S.A. długoterminowy korporacyjny rating... 24 maj 2012 10/2012
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 10 maj 2012 9/2012
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku 18 kwi 2012 8/2012
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat SA... 24 mar 2012 7/2012
Informacja o transakcjach dotyczących akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz Pola Investments Ltd. 24 mar 2012 6/2012
Nabycie udziałów w spółkach tworzących serwis ipla 12 mar 2012 5/2012
Informacja o złożeniu zamówienia nr 2 w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych 24 sty 2012 4/2012
Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Delas Holdings Ltd. na spółkę Pola Investments Ltd. 18 sty 2012 3/2012
Informacja o podpisaniu nowej umowy z Telewizją Polsat Sp. z o.o. 05 sty 2012 2/2012
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. 03 sty 2012 1/2012
2011
Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Polaris Finance B.V. na spółkę Delas Holdings Limited 17 gru 2011 65/2011
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2012 09 gru 2011 64/2011
Informacja o zbyciu akcji 31 paź 2011 63/2011
Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2011 roku 07 paź 2011 62/2011
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. 01 wrz 2011 61/2011
Informacja o podpisaniu umowy licencyjnej z HBO Polska Sp. z o.o. 26 sie 2011 60/2011
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 5 sierpnia 2011 roku 05 sie 2011 59/2011
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 roku 05 sie 2011 58/2011
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. 27 lip 2011 57/2011
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 20 lip 2011 56/2011
Moody's Investors Services przyznał ostateczny rating Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) 19 lip 2011 55/2011
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie 19 lip 2011 54/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 06 lip 2011 53/2011
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mTEL Sp. z o.o. w Warszawie 05 lip 2011 52/2011
Korekta raportu nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku dotyczącego dopuszczenia do obrotu i daty pierwszego notowania obligacji 7,125% Senior Secured Notes zapadalnych 20 maja 2018 r. o wartości 350 mln EUR na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu 05 lip 2011 48/2011/kor
Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji 01 lip 2011 51/2011
Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji 01 lip 2011 50/2011
Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji 01 lip 2011 49/2011
Informacja o dopuszczeniu do obrotu oraz o dacie pierwszego notowania obligacji 7,125% Senior Secured Notes zapadalnych 20 maja 2018 r. o wartości 350 mln EUR na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu 30 cze 2011 48/2011
Informacja o zbyciu akcji 29 cze 2011 47/2011
Informacja o zbyciu akcji 29 cze 2011 46/2011
Informacja o nabyciu akcji 29 cze 2011 45/2011
Informacja o podpisaniu aneksu do umowy licencyjnej z Sony Pictures Entertainment Inc. 27 cze 2011 44/2011
Zawiadomienie o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje spółki 22 cze 2011 43/2011
Zawiadomienie o decyzji sprzedaży akcji spółki przez znaczących akcjonariuszy 21 cze 2011 42/2011
Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 21 cze 2011 41/2011
Standard & Poor's Rating Services przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. długoterminowy korporacyjny rating kredytowy 'BB-' oraz długoterminowy rating 'BB-' dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, wyemitowanych... 17 cze 2011 40/2011
Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji spółki przez znaczących akcjonariuszy 16 cze 2011 39/2011
Rozwiązanie umowy zabezpieczenia oraz ustanowienie zabezpieczenia 11 cze 2011 38/2011
Korekta raportu nr 33/2011 z dnia 20 maja 2011 roku dotyczącego rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta 06 cze 2011 33/2011/kor
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z mPunkt Polska S.A. 01 cze 2011 37/2011
Rejestracja akcji serii H w KDPW 27 maj 2011 36/2011
Wprowadzenie do obrotu akcji serii H oraz ustalenie daty pierwszego notowania 26 maj 2011 35/2011
Zawarcie istotnej umowy, emisja niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych, udzielenie gwarancji, ustanowienie zabezpieczeń oraz emisja obligacji Spółki 20 maj 2011 34/2011
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta 20 maj 2011 33/2011
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 19 maja 2011 roku 20 maj 2011 32/2011
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku 20 maj 2011 31/2011
Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW 11 maj 2011 30/2011
Ustalenie warunków cenowych niepublicznej oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z oprocentowaniem na poziomie 7,125%, emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną... 07 maj 2011 29/2011
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 4 maja 2011 roku 04 maj 2011 28/2011
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 maja 2011 roku 04 maj 2011 27/2011
Standard & Poor's Rating Services przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. wstępny długoterminowy korporacyjny rating kredytowy 'BB-'... 03 maj 2011 26/2011
Moody's Investors Service przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. rating kredytowy Ba3 oraz tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat... 03 maj 2011 25/2011
Niepubliczna oferta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 03 maj 2011 24/2011
Informacja o podpisaniu znaczących umów z Grupą TVN S.A. 29 kwi 2011 23/2011
Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. w ogólnej liczbie głosów... 28 kwi 2011 22/2011
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 22 kwi 2011 21/2011
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 21 kwi 2011 20/2011
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku 21 kwi 2011 19/2011
Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H, ... 21 kwi 2011 18/2011
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 19 kwi 2011 17/2011
Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości 15 kwi 2011 16/2011
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mpunkt Polska z siedzibą w Warszawie 15 kwi 2011 15/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 07 kwi 2011 14/2011
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mpunkt Polska z siedzibą w Warszawie 01 kwi 2011 13/2011
Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat 01 kwi 2011 12/2011
Zawarcie znaczących umów kredytowych przez Cyfrowy Polsat oraz spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat 31 mar 2011 11/2011
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 30 marca 2011 roku 30 mar 2011 10/2011
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 roku 30 mar 2011 9/2011
Zawarcie aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. 25 mar 2011 8/2011
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką mPunkt Polska S.A. 22 mar 2011 7/2011
Rejestracja połączenia transgranicznego spółki Cyfrowy Polsat S.A. z M.Punkt Holdings Ltd 19 mar 2011 6/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 03 mar 2011 5/2011
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów... 23 sty 2011 4/2011
Spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat S.A. 06 sty 2011 3/2011
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 06 sty 2011 2/2011
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. 04 sty 2011 1/2011
2010
Spełnienie się warunku z aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. 30 gru 2010 40/2010
Zawarcie aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. 29 gru 2010 39/2010
Wniesienie aportu do spółki zależnej 21 gru 2010 38/2010
Spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat 17 gru 2010 37/2010
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 17 grudnia 2010 roku 17 gru 2010 36/2010
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2010 roku 17 gru 2010 35/2010
Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych 16 gru 2010 34/2010
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 07 gru 2010 33/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19 lis 2010 32/2010
Zawarcie znaczącej umowy przez Cyfrowy Polsat 15 lis 2010 31/2010
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku 29 paź 2010 30/2010
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 15 września 2010 roku 16 wrz 2010 29/2010
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2010 roku 16 wrz 2010 28/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 20 sie 2010 27/2010
Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką M.Punkt Holdings Ltd 13 sie 2010 26/2010
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką M.Punkt Holdings Ltd 31 lip 2010 25/2010
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 21 lip 2010 24/2010
Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 14 lip 2010 23/2010
Informacja o darowiźnie akcji Cyfrowego Polsatu S.A. dokonanej przez członka Rady Nadzorczej 25 cze 2010 22/2010
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 24 czerwca 2010 roku 25 cze 2010 21/2010
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r. 25 cze 2010 20/2010
Powołanie członków Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. na nową kadencję 25 cze 2010 19/2010
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. 24 cze 2010 18/2010
Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego 04 cze 2010 17/2010
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. - korekta 28 maj 2010 16/2010/kor
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 28 maj 2010 16/2010
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy zaakceptowana przez Radę Nadzorczą 28 maj 2010 15/2010
Korekta skonsolidowanego/jednostkowego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy/Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 17 maj 2010 14/2010
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku 07 maj 2010 13/2010
Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 13 kwi 2010 12/2010
Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z Nagravision SA (umowa znacząca) 31 mar 2010 11/2010
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu 31 mar 2010 10/2010
Informacja o transakcji sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki 23 mar 2010 9/2010
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 marca 2010 r. 09 mar 2010 8/2010
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 8 marca 2010 roku 09 mar 2010 7/2010
Informacja o podpisaniu umów licencyjnych i aneksu do umowy licencyjnych z Telewizją Polsat S.A. (umowa znacząca) 18 lut 2010 6/2010
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 10 lut 2010 5/2010
Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku 29 sty 2010 4/2010
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r. 18 sty 2010 3/2010
Otrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego postępowania w sprawie stosowania przez Cyfrowy Polsat S.A. praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 12 sty 2010 2/2010
Zmiana w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 06 sty 2010 1/2010
2009
Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2009 roku (korekta) 19 paź 2009 14/2009/kor
Informacja o podpisaniu umów na wynajem pojemności satelitarnej od Eutelsat S.A. (umowa znacząca) 10 paź 2009 31/2009
Wszczęcie postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14 sie 2009 30/2009
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. 23 cze 2009 29/2009
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki 26 maj 2009 28/2009
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 kwietnia 2009 r. 21 maj 2009 27/2009
Zmiana w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 15 maj 2009 26/2009
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 15 maj 2009 25/2009
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 14 maja 2009 roku. 15 maj 2009 24/2009
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 roku. 24 kwi 2009 23/2009
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 23 kwi 2009 21/2009
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 23 kwi 2009 22/2009
Zakończenie wykonywania opcji sprzedaży akcji spółki Sferia S.A. 22 kwi 2009 20/2009
Korekta raportu bieżącego z dnia 17 kwietnia 2009 roku 20 kwi 2009 19/2009
Informacja o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. oraz Pana Zygmunta Solorza-Żaka w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 17 kwi 2009 18/2009
Wszczęcie postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 15 kwi 2009 16/2009
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołane 15 kwi 2009 17/2009
Data i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 01 kwi 2009 15/2009
Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku 23 mar 2009 14/2009
Wykonanie opcji sprzedaży akcji Spółki Sferia S.A. 13 mar 2009 13/2009
Objęcie akcji w Spółce Sferia S.A. 11 mar 2009 12/2009
Korekta raportu nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku - Informacja o podpisaniu umowy z Eutelsat S.A. (umowa znacząca) 02 mar 2009 11/2009
Informacja o podpisaniu umowy z Eutelsat S.A. (umowa znacząca) 27 lut 2009 10/2009
Informacja o podpisaniu aneksów do umów licencyjnych z TVN S.A. (umowa znacząca) 25 lut 2009 9/2009
Informacja o transakcjach sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki 06 lut 2009 08/2009
Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku oraz informacja o przekazywaniu 30 sty 2009 7/2009
Informacja o transakcjach sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmioty powiązane z członkami Zarządu Spółki 26 sty 2009 6/2009
Informacja o transakcji sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki 19 sty 2009 5/2009
Informacja o transakcjach na akcjach Cyfrowego Polsatu S.A. dokonanych przez członków Zarządu Spółki 14 sty 2009 4/2009
Informacja o nabyciu akcji Cyfrowego Polsatu S.A. przez członka Zarządu Spółki 09 sty 2009 3/2009
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r. 08 sty 2009 2/2009
Liczba abonentów korzystających z usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych na dzień 31 grudnia 2008 roku 07 sty 2009 1/2009
2008
Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Praga Business Park 31 gru 2008 37/2008
Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. oraz Pana Zygmunta Solorza-Żaka w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 24 gru 2008 36/2008
Spłata zadłużenia z tytułu umowy kredytowej zawartej pomiędzy Praga Business Park Sp. z o.o., spółką zależną Cyfrowy Polsat S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wygaśnięcie zabezpieczeń 16 gru 2008 35/2008
Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. 26 lis 2008 34/2008
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 4 listopada 2008 r. 04 lis 2008 32/2008
Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 lis 2008 33/2008
Data i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektu uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08 paź 2008 31/2008
Umowa na dostawę sprzętu odbiorczego z EIC Spain S.L. - umowa znacząca 07 paź 2008 30/2008
Umowy pożyczki pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. a Praga Business Park Sp. z o.o. 11 wrz 2008 29/2008
Korekta raportu bieżącego numer 11/2008 z dnia 11 maja 2008 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2008 r. 11 wrz 2008 28/2008
Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Praga Business Park Sp. z o.o. oraz przyjęcie planu połączenia 29 sie 2008 27/2008
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. 07 sie 2008 26/2008
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat za I kwartał 2008 r. opublikowanego w dniu 14 maja 2008 r. 07 sie 2008 25/2008
Zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich (umowa znacząca) 08 lip 2008 24/2008
Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 08 lip 2008 23/2008
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 lip 2008 22/2008
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 lip 2008 21/2008
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 04 lip 2008 20/2008
Zawarcie umowy o roamingu krajowym z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. (umowa znacząca) 01 lip 2008 19/2008
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołane na dzień 4 lipca 2008 r. 26 cze 2008 18/2008
Data i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 12 cze 2008 17/2008
Korekta raportu bieżącego numer 15/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku - Data spłata części kwoty głównej w ramach umowy kredytowej z dnia 9 października 2007 roku 09 cze 2008 16/2008
Spłata części kwoty głównej w ramach Umowy Kredytowej z dnia 9 października 2007 roku 06 cze 2008 15/2008
Odwołanie Stabilizacji 20 maj 2008 14/2008
Podsumowanie Oferty Globalnej 14 maj 2008 13/2008
Objęcie akcji Cyfrowego Polsatu przez Bank Austria Creditanstalt AG 11 maj 2008 12/2008
Terminy przekazywania raportów okresowych 11 maj 2008 11/2008
Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów 11 maj 2008 10/2008
Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego 06 maj 2008 9/2008
Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego 30 kwi 2008 8/2008
Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego 30 kwi 2008 7/2008
Informacja o przydziale akcji 30 kwi 2008 6/2008
Zawarcie umowy subemisji inwestycyjnej 25 kwi 2008 5/2008
Zatwierdzenie aneksów nr 9 i nr 10 do prospektu emisyjnego 25 kwi 2008 4/2008
Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży oraz liczby Akcji Sprzedawanych 25 kwi 2008 3/2008
Sprostowanie raportu bieżącego nr 1/2008 18 kwi 2008 2/2008
Przystąpienie do systemu ESPI 10 kwi 2008 01/2008