Powiadomienia o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Data: 
23 gru 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż dniu 23 grudnia 2021 r. Spółka dokonała powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Spółkę, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Ponadto, w dniu 23 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Embud 2 Sp. z o.o., jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 MAR.

Spółka przekazuje powiadomienia w załączeniu.

Załączniki:

1. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Cyfrowy Polsat (.pdf)

2. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Embud 2 (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
41/2021
Ostatnia aktualizacja 23.12.2021