Obligacje

Obligacje PLN serii B

Główne informacje

Emitent:  Cyfrowy Polsat S.A.  
Seria/ISIN: Seria B, PLCFRPT00047 (CPS0426)  
Rynek notowań: Catalyst (ASO GPW) 
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN  
Liczba obligacji w obrocie: 223.798
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 26 kwietnia i 26 października (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 24 kwietnia)  
Oprocentowanie: zmienne  
WIBOR 6M + 175 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia <3,5x
WIBOR 6M + 200 bps jeśli wskaźnik zadłużenia 3,5-4,0x
WIBOR 6M + 250 bps jeśli wskaźnik zadłużenia >4,0x
Data zapadalności: 24 kwietnia 2026 r.
Sposób oferowania obligacji: oferta publiczna skierowana do klientów profesjonalnych
Zabezpieczenie: brak  
Opcje umorzenia: Data: Cena:
  do 26 kwietnia 2020 r. 103,00%
  do 26 kwietnia 2021 r. 101,50%
do 26 kwietnia 2022 r. 100,75%
do 26 kwietnia 2023 r. 100,50%
po 26 kwietnia 2023 r. 100,00%

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji

Przedterminowy wykup Obligacji Serii B - informacje dodatkowe

Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) będący emitentem obligacji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 kwietnia 2019 r., w sprawie emisji obligacji serii B oraz akceptacji warunków emisji obligacji serii B oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B, w tym na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z emisją obligacji serii B – dochował należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2023r., poz. 2805, ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) lub w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022r., poz. 2657, ze zm.) o warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 50c ustawy o CIT, w stosunku do tych podmiotów powiązanych i złożył stosowne oświadczenie do urzędu skarbowego.

Obligacje PLN serii C

Główne informacje

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Seria/ISIN: Seria C PLCFRPT00054 (CPS0227)
Rynek notowań: Catalyst (ASO GPW)
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN
Liczba obligacji w obrocie: 88.053
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 14 lutego i 14 sierpnia (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 12 lutego)
Oprocentowanie: zmienne
WIBOR 6M + 165 bps jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3,5x
WIBOR 6M + 190 bps jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3,5x, ale niższy lub równy 4,0x
WIBOR 6M + 240 bps jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4,0x
Data zapadalności: 12 lutego 2027 r.
Sposób oferowania obligacji: oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych
Zabezpieczenie: brak
Cel emisji: Refinansowanie poniesionych przez Emitenta i spółki zależne Emitenta w latach 2017-2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego Emitenta i jego spółek zależnych, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na stronie internetowej Emitenta, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018.
Opcje umorzenia: Data: Cena:
do 13 lutego 2021 r. 103,00%
  od 14 lutego 2021 r. do 13 lutego 2022 r. 101,50%
od 14 lutego 2022 r. do 13 lutego 2023 r. 100,75%
od 14 lutego 2023 r. do 13 lutego 2024 r. 100,50%
od 14 lutego 2024 r. 100,00%

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii C

Przedterminowy wykup Obligacji Serii C - informacje dodatkowe

Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) będący emitentem obligacji serii C wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 stycznia 2020r., w sprawie emisji obligacji serii C oraz akceptacji warunków emisji obligacji serii C oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji  C, w tym na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z emisją obligacji serii C - dochował należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2023r., poz. 2805, ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) lub w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022r., poz. 2657, ze zm.) o warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 50c ustawy o CIT, w stosunku do tych podmiotów powiązanych i złożył stosowne oświadczenie do urzędu skarbowego.

Obligacje PLN serii D i E

Główne informacje

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Seria/ISIN: Seria D i E PLCFRPT00070 (CPS0130)
Rynek notowań: Catalyst (ASO GPW)
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN
Łączna liczba wyemitowanych obligacji: 3.490.000
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 11 stycznia i 11 lipca
Oprocentowanie: zmienne
WIBOR 6M + 335 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3.5x
WIBOR 6M + 385 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3.5x, ale niższy lub równy 4.5x
WIBOR 6M + 435 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4.5x
Jeżeli wartość Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju dla 2026 roku będzie niższa niż SPT lub Emitent nie przedstawi rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności udostępnionego po zakończeniu 2026 roku, oprocentowanie zostanie trwale zwiększone o 25 bps
Data zapadalności: 11 stycznia 2030 r.
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju: Udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel i Netia)
Cel dotyczący Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju (SPT): 30% w 2026 roku
Sposób oferowania obligacji: oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych
Cel emisji: nie został  określony
Zabezpieczenie: brak
Opcje umorzenia: Data: Cena:
do 10 stycznia 2024 r 103,00%
  od 11 stycznia 2024 r. do 10 stycznia 2025 r. 101,50%
od 11 stycznia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r. 100,75%
od 11 stycznia 2026 r. do 10 stycznia 2027 r. 100,50%
od 11 stycznia 2027 r. 100,00%
w każdym przypadku podwyższone o 0,25% p.a. za okres pomiędzy Dniem Przedterminowego Wykupu a Dniem Wykupu w przypadku niespełnienia SPT lub nieprzedstawienia rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności po zakończeniu roku 2026, jeśli Dzień Przedterminowego Wykupu przypada po dniu, w którym dostarczone zostało lub miało zostać dostarczone Zaświadczenie o Zgodności za rok 2026

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii D i E

Obligacje PLN serii F

Główne informacje

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Seria: Seria F
Rynek notowań: Nie dotyczy, obligacje nie są wprowadzone do notowań
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN
Łączna liczba wyemitowanych obligacji: 400.000
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 11 stycznia i 11 lipca (z wyłączeniem pierwszego okresu odsetkowego, który zaczyna się 21 grudnia 2023 roku i kończy 11 stycznia 2024 roku)
Oprocentowanie: zmienne, oparte o okerśloną marżę + WIBOR 6M
WIBOR 6M + 335 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3.5x
WIBOR 6M + 385 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3.5x, ale niższy lub równy 4.5x
WIBOR 6M + 435 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4.5x
Jeżeli wartość Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju dla 2026 roku będzie niższa niż SPT lub Emitent nie przedstawi rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności udostępnionego po zakończeniu 2026 roku, oprocentowanie zostanie trwale zwiększone o 25 bps
Data zapadalności: 11 stycznia 2030 r.
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju: Udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel i Netia)
Cel dotyczący Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju (SPT): 30% w 2026 roku
Sposób oferowania obligacji: Oferta prywatna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do jednego podmiotu.
Zabezpieczenie: brak
Opcje umorzenia: Data: Cena:
do 10 stycznia 2024 r 103,00%
  od 11 stycznia 2024 r. do 10 stycznia 2025 r. 101,50%
od 11 stycznia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r. 100,75%
od 11 stycznia 2026 r. do 10 stycznia 2027 r. 100,50%
od 11 stycznia 2027 r. 100,00%
w każdym przypadku podwyższone o 0,25% p.a. za okres pomiędzy Dniem Przedterminowego Wykupu a Dniem Wykupu w przypadku niespełnienia SPT lub nieprzedstawienia rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności po zakończeniu roku 2026, jeśli Dzień Przedterminowego Wykupu przypada po dniu, w którym dostarczone zostało lub miało zostać dostarczone Zaświadczenie o Zgodności za rok 2026

Rating

Ocena agencji ratingowej

rating korporacyjny Grupyostatni przegląd
S&P Global Ratings BB, stabilny 21 grudnia 2022 r.
Fitch Ratings BB, stabilny 2 czerwca 2023 r.

Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:

Standard & Poors
Natalia Arrizabalaga
e-mail: natalia.arrizabalaga@spglobal.com  
https://www.spglobal.com 

Fitch Ratings

Rafał Kamiński
e-mail: rafal.kaminski@fitchratings.com 
https://www.fitchratings.com

Framework ESG

Chcemy tworzyć wartość Grupy Polsat Plus w zrównoważony sposób, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych i społecznych, prowadząc naszą działalność w sposób odpowiedzialny i transparentny, z korzyścią dla lokalnych społeczności i wszystkich interesariuszy. W szczególności uważamy, że transformacja w kierunku produkcji czystej energii oferowanej w przystępnych cenach, szczególnie ze źródeł odnawialnych, jest czymś potrzebnym dla Polski, co jednocześnie tworzy nowe możliwości rozwojowe dla Grupy.

Cyfrowy Polsat był pierwszą spółką w Polsce spoza sektora bankowego, która w lutym 2020 r. wyemitowała korporacyjne zielone obligacje denominowane w polskich złotych o wartości 1,0 mld PLN. Zostały one wykorzystane do refinansowania projektów pro-ekologicznych, w tym do poprawy efektywności energetycznej naszej infrastruktury oraz redukcji śladu węglowego związanego z produkowanymi przez nas urządzeniami elektronicznymi.

Poprzez opracowanie we wrześniu 2022 roku ramowych założeń w zakresie powiązania przyszłego finansowania z celami zrównoważonego rozwoju (Sustainability-Linked Financing Framework) chcieliśmy zakomunikować naszymi inwestorom i interesariuszom nasz plan strategiczny dotyczący zrównoważonego rozwoju, a w szczególności główne elementy środowiskowe naszego biznesplanu, w tym nasze ambicje w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez podejmowanie działań i prowadzenie inwestycji mających na celu przyspieszenie zmian w kierunku wykorzystywania zielonej energii. Ponadto, poprzez włączenie instrumentów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem w naszą politykę finansowania, chcemy rozszerzyć nasze zaangażowanie w przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. Dla pokazania, jak istotne są takie działania dla transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, chcemy wykorzystać wskazane tu ramy finansowania dla emisji, w przyszłości, instrumentów dłużnych powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, zarówno w formie pożyczek jak i obligacji.

Nasze finansowanie oparte jest o konkretne, mierzalne, długoterminowe cele środowiskowe

202520262030

KPI 1
Redukcja całkowitej emisji Gazów Cieplarnianych (GHG) Zakresu 1 i 2
(ekwiwalent emisji CO2 w tonach na rok)

Redukcja o 75% Redukcja o 80%

KPI 2
Produkcja energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) (GWh/rok)

800 GWh/rok 1,600 GWh/rok

KPI 3
Produkcja zielonego wodoru (ton/rok)

1.500 ton/rok

3.000 ton/rok

KPI 4
Udział zero-emisyjnych źródeł w miksie energetycznym GPP (%)

25%

30%
(dla obligacji SL)

50%

Sustainability-Linked Financing Framework

pobierz PDF >>

Sustainability-Linked Financing Framework - Second-Party Opinion

pobierz PDF >>

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych

Zgodnie z art. 35 usta 1a i 1c Ustawy o Obligacjach Spółka przedstawia prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych, w tym szacunkową wartość zobowiązań finansowych oraz szacowaną strukturę finansowania rozumianą jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.

na dzień 31 grudnia 2023 na dzień 31 grudnia 2024
Cyfrowy Polsat S.A.
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych (z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu) 6,6 mld PLN 6,3 mld PLN

Udział w sumie pasywów

33% 33%
Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A.
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych (z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu) 16,6 mld PLN 16,9 mld PLN
Udział w sumie pasywów 44% 45%
Ostatnia aktualizacja 04.02.2024