Obligacje

Obligacje PLN serii B

Główne informacje

Emitent:  Cyfrowy Polsat S.A.  
Seria/ISIN: Seria B, PLCFRPT00047 (CPS0426)  
Rynek notowań: Catalyst (ASO GPW) 
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN  
Liczba wyemitowanych obligacji: 1.000.000
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 26 kwietnia i 26 października (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 24 kwietnia)  
Oprocentowanie: zmienne  
WIBOR 6M + 175 bps  jeśli wskaźnik zadłużenia <3,5x
WIBOR 6M + 200 bps jeśli wskaźnik zadłużenia 3,5-4,0x
WIBOR 6M + 250 bps jeśli wskaźnik zadłużenia >4,0x
Data zapadalności: 24 kwietnia 2026 r.
Sposób oferowania obligacji: oferta publiczna skierowana do klientów profesjonalnych
Zabezpieczenie: brak  
Opcje umorzenia: Data: Cena:
  do 26 kwietnia 2020 r. 103,00%
  do 26 kwietnia 2021 r. 101,50%
do 26 kwietnia 2022 r. 100,75%
do 26 kwietnia 2023 r. 100,50%
po 26 kwietnia 2023 r. 100,00%

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji

Obligacje PLN serii C

Główne informacje

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Seria/ISIN: Seria C PLCFRPT00054 (CPS0227)
Rynek notowań: Catalyst (ASO GPW)
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN
Liczba wyemitowanych obligacji: 1.000.000
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 14 lutego i 14 sierpnia (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 12 lutego)
Oprocentowanie: zmienne
WIBOR 6M + 165 bps jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3,5x
WIBOR 6M + 190 bps jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3,5x, ale niższy lub równy 4,0x
WIBOR 6M + 240 bps jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4,0x
Data zapadalności: 12 lutego 2027 r.
Sposób oferowania obligacji: oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych
Zabezpieczenie: brak
Cel emisji: Refinansowanie poniesionych przez Emitenta i spółki zależne Emitenta w latach 2017-2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego Emitenta i jego spółek zależnych, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na stronie internetowej Emitenta, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018.
Opcje umorzenia: Data: Cena:
do 13 lutego 2021 r. 103,00%
  od 14 lutego 2021 r. do 13 lutego 2022 r. 101,50%
od 14 lutego 2022 r. do 13 lutego 2023 r. 100,75%
od 14 lutego 2023 r. do 13 lutego 2024 r. 100,50%
od 14 lutego 2024 r. 100,00%

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii C

Rating

Ocena agencji ratingowej

rating korporacyjny Grupyostatni przegląd
S&P Global Ratings BB+, negatywny 26 stycznia 2022 r.
Moody's Ba1, w trakcie przeglądu z możliwością obniżenia 23 grudnia 2021 r.

Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:

Standard & Poors
Natalia Arrizabalaga
e-mail: natalia.arrizabalaga@spglobal.com  
https://www.spglobal.com 

Moody's

Ernesto Bisagno
e-mail: ernesto.bisagno@moodys.com 
http://www.moodys.com

Ostatnia aktualizacja 10.08.2022