Co jest dla nas ważne

W skutecznej realizacji naszej misji, wizji i celów strategicznych pomagają nam działania zgodne z wartościami 4P, które wspólnie określiliśmy jako kluczowe dla wspierania naszego rozwoju. Są to:

P jak Przewaga konkurencyjna.

To ciągłe dążenie do doskonalenia - poszukiwanie możliwości zmian i ulepszeń. 

P jak Priorytety.

To przede wszystkim bardzo mocna orientacja na cele i konsekwencja w ich realizacji. 

P jak Praca zespołowa.

To dobra wymiana informacji, budowanie koleżeńskich relacji i wspieranie się wzajemnie. 

P jak Perspektywa właścicielska.

To odpowiedzialność za biznes, zaangażowanie w pracę, codzienna dbałość o efekty własnych działań. 


Ostatnia aktualizacja 03.02.2023