Opis działalności

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie.

Grupa Polsat Plus jest największą grupą medialno-telekomunikacyjną w Polsce i liderem na polskim rynku rozrywki i telekomunikacji. W ramach prowadzonej działalności świadczymy kompleksowe, zintegrowane usługi w następujących obszarach:

 • usług płatnej telewizji, oferowanych głównie przez Cyfrowy Polsat – największego w Polsce dostawcę płatnej telewizji i czołową platformę satelitarną w Europie – oraz spółkę zależną Netia. Naszym klientom zapewniamy dostęp do około 150 kanałów nadawanych w technologiach satelitarnej, naziemnej i internetowej (IPTV, OTT), nowoczesnych usług OTT (np. Cyfrowy Polsat GO, PPV, VOD) oraz Multiroom. Poprzez wiodący na polskim rynku serwis IPLA świadczymy także usługi wideo online;
 • usług telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi głosowe oraz transmisji danych, jak również usługi dodane (VAS). Mobilne usługi telekomunikacyjne świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem spółki zależnej Polkomtel – jednego z wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych, a stacjonarne usługi telekomunikacyjne – głównie za pośrednictwem spółki zależnej Netia;
 • szerokopasmowego mobilnego Internetu, oferowanego pod dwiema alternatywnymi markami: Polsat Box (dawniej Cyfrowy Polsat) i Plus. Usługi te świadczymy w nowoczesnych technologiach LTE, LTE Advanced i 5G. Oferujemy najszersze pokrycie technologiami LTE oraz pierwszą w Polsce komercyjną, a zarazem największą i najszybszą sieć 5G, dzięki czemu nasi klienci cieszą się usługami najwyższej jakości;
 • szerokopasmowego Internetu stacjonarnego, oferowanego pod markami Netia i Plus w oparciu o infrastrukturę spółki zależnej Netia, dysponującej własnymi sieciami dostępowymi, w zasięgu których znajduje się około 2,8 mln lokali w około 180 polskich miejscowościach, jak również świadczącej usługi na bazie infrastruktury spółek Orange Polska, Nexera oraz Inea;
 • nadawania i produkcji telewizyjnej poprzez Telewizję Polsat, wiodącego nadawcę komercyjnego na polskim rynku, oferującego 39 popularnych kanałów telewizyjnych, w tym kanał główny POLSAT, będący czołowym kanałem FTA w Polsce;
 • mediów internetowych poprzez należący do Grupy portal internetowy Interia.pl, jeden z trzech największych portali horyzontalnych w Polsce, oraz szereg portali tematycznych;
 • usług hurtowych na rynku międzyoperatorskim, obejmujących m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu IP i ruchu głosowego, dzierżawę łączy czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.

Naszą działalność prowadzimy głównie na terytorium Polski w ramach dwóch segmentów biznesowych: segmentu usług B2C i B2B oraz segmentu mediowego: telewizja i online.

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 6 maja 2008 roku.

Solidne wyniki finansowe 2020 r.

11,9 mld PLN

przychodów

4,2 mld PLN

EBITDA

 

 

 

1,3 mld PLN

wolnych przepływów pieniężnych

1,1 mld PLN

zysku netto

2,8x

dług netto/EBITDA

 • Stabilne, zdywersyfikowane przychody oparte głównie na powtarzalnych usługach kontraktowych

 • Wysoka marżowość EBITDA powyżej średniej rynkowej

 • Bardzo wysoki poziom konwersji wyników finansowych na gotówkę

 • Gotowość do wypłaty stabilnej dywidendy

 • Zdolność do szybkiej redukcji zadłużenia

Ostatnia aktualizacja 12.09.2021