Terminy zaczynające się na literę F

FTA

(Free -To-Air)

Termin oznaczający kanały telewizyjne oraz radiowe, których sygnał jest powszechnie dostępny i niezakodowany.