Terminy zaczynające się na literę C

Catch-up TV

Usługa polegająca na udostępnianiu w Internecie wybranych treści programowych przez pewien czas po tym, jak zostały nadane na kanale telewizyjnym.

Centrum nadawcze

Satelitarne centrum nadawczo-odbiorcze Cyfrowego Polsatu zlokalizowane na terenie siedziby Spółki w Warszawie przy ulicy Łubinowej 4a.

Churn

Rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej
w modelu kontraktowym.

Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.