Terminy zaczynające się na literę D

Dekoder

Urządzenie przetwarzające zakodowany sygnał cyfrowy w sposób umożliwiający jego odbiór za pomocą odbiornika telewizyjnego. Powszechnie stosowane do odbioru płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej.

DTH

(Direct-To-Home)

Usługa udostępniania programów telewizyjnych i radiowych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programowych.

DVB-T lub DTT

(Digital Video Broadcasting – Terrestrial/Digital Terrestrial Television)

Naziemna telewizja cyfrowa – technologia cyfrowa mająca na celu przesłanie większej liczby kanałów i/lub zapewnienie wyższej jakości przesyłanego obrazu i dźwięku przy wykorzystaniu transmisji radiowej odbieranej za pomocą anteny.

Dywidenda

Część wypracowanego przez spółkę zysku, która jest wypłacana posiadaczom akcji.