Terminy zaczynające się na literę M

MIMO

(Multiple Input, Multiple Output)

Rozwiązanie technologiczne zwiększające przepustowość sieci bezprzewodowej polegające na wieloantenowej transmisji danych zarówno po stronie nadawczej, jak i odbiorczej.

Modem

(Modulator – Demodulator)

Urządzenie, umożliwiające dostęp do internetu. Przetwarza dane cyfrowe na postać analogową po to, aby możliwe było przesłanie ich do innego modemu z użyciem standardowej linii telefonicznej. Modem może także zmieniać fale analogowe na postać cyfrową i przekazywać je do komputera. Produkowane są dwa typy modemów: wewnętrzne oraz zewnętrzne. Modemy różnią się między sobą głównie szybkością transmisji.

Multipleks

Zespolony strumień danych cyfrowych, składający się z dwóch lub więcej strumieni utworzonych z danych wchodzących w skład treści programów radiofonicznych lub telewizyjnych oraz z danych dodatkowych, obejmujących w szczególności dane związane z systemem dostępu warunkowego lub usługami dodatkowymi. To to pakiet kanałów telewizyjnych, radiowych i dodatkowych usług jednocześnie transmitowanych cyfrowo (multipleksowanych) do odbiorcy w jednym kanale częstotliwości.

Multiroom HD

Usługa umożliwiająca w ramach jednego abonamentu korzystanie z bogactwa tych samych kanałów nawet na czterech telewizorach w jednym domu.

MVNO

(Mobile Virtual Network Operator)

Operator wirtualnej sieci komórkowej. Podmiot zajmujący się odsprzedażą (reseller) usług telefonii komórkowej. Operatorzy MVNO nie są właścicielami koncesji na korzystanie z częstotliwości radiowych i nie posiadają własnej sieci radiowej, ale w modelu tzw. pełnego MVNO dysponują własną infrastrukturą telekomunikacyjną. Podobnie jak podmioty zajmujące się odsprzedażą (resellerzy) usług telefonii stacjonarnej sprzedają usługę pod własną marką i w zależności od przyjętego modelu mogą posiadać własny zakres numeracyjny, indywidualny kod sieci, własne karty SIM, system bilingowy i dowolnie kształtować ofertę.