Akcjonariat

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJIAKCJILICZBA GŁOSÓWGŁOSÓW
Zygmunt Solorz, poprzez 396.802.022 62,04% 576.219.523 70,36%
TiVi Foundation, w tym za pośrednictwem: 386.745.257 60,47% 566.162.758 69,13%
Reddev Investments Limited, w tym za pośrednictwem: 386.745.247 60,47% 566.162.738 69,13%
Cyfrowy Polsat S.A. 1) 88.842.485 13,89% 88.842.485 10,85%
Tobias Solorz 2) 5.607.609 0,88% 5.607.609 0,68%
ToBe Investments Group Limited 4.449.156 0,70% 4.449.156 0,54%
Nationale-Nederlanden PTE 41.066.962 6,42% 41.066.962 5,02%
Pozostali 201.677.032 31,53% 201.677.032 24,63%
ŁĄCZNIE 639.546.016 100% 818.963.517 100%

1) Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 16 listopada 2021 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Cyfrowy Polsat S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. 

2) Osoba objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Podział kapitału [%]

Podział głosów [%]

na dzień 19 lipca 2022 roku

Ostatnia aktualizacja 16.08.2022