Akcjonariat

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJIAKCJILICZBA GŁOSÓWGŁOSÓW
Zygmunt Solorz, poprzez 375.738.365 58,75% 540.515.920 66,00%
TiVi Foundation, w tym za pośrednictwem: 309.574.244 48,41% 474.351.799 57,92%
Reddev Investments Limited 309.574.234 48,41% 474.351.779 57,92%
Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. 64.011.733 10,01% 64.011.733 7,82%
Tipeca Consulting Limited*  2.152.388 0,34% 2.152.388 0,26%
Pozostali 263.807.651 41,25% 278.447.597 34,00%
ŁĄCZNIE 639.546.016 100,00% 818.963.517 100,00%

* Spółka objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

Podział kapitału [%]

Podział głosów [%]

na dzień 17 września 2021 roku

Ostatnia aktualizacja 17.09.2021