Akcjonariat

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJIAKCJILICZBA GŁOSÓWGŁOSÓW
Zygmunt Solorz, poprzez 396.802.022 62,04% 576.219.523 70,36%
TiVi Foundation, w tym za pośrednictwem: 386.745.257 60,47% 566.162.758 69,13%
Reddev Investments Limited, w tym za pośrednictwem: 386.745.247 60,47% 566.162.738 69,13%
Cyfrowy Polsat S.A. 1) 88.842.485 13,89% 88.842.485 10,85%
Tobias Solorz 2), w tym za pośrednictwem: 10.056.765 1,57% 10.056.765 1,23%
ToBe Investments Group Limited 4.449.156 0,70% 4.449.156 0,54%
Pozostali 242.743.994 37,96% 242.743.994 29,64%
ŁĄCZNIE 639.546.016 100% 818.963.517 100%

1) Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 16 listopada 2021 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Cyfrowy Polsat S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. 

2) Osoba objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Podział kapitału [%]

Podział głosów [%]

Ostatnia aktualizacja 06.01.2024