Akcjonariat

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJIAKCJILICZBA GŁOSÓWGŁOSÓW
Zygmunt Solorz, poprzez 387.506.625 60,59% 566.924.126 69,22%
TiVi Foundation, w tym za pośrednictwem: 321.342.504 50,25% 500.760.005 61,15%
Reddev Investments Limited, w tym za pośrednictwem: 321.342.494 50,25% 500.759.985 61,15%
Cyfrowy Polsat S.A. 1) 39.168.260 6,12% 39.168.260 4,78%
Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. 64.011.733 10,01% 64.011.733 7,82%
Tipeca Consulting Limited 2)  2.152.388 0,34% 2.152.388 0,26%
Pozostali 252.039.391 39,41% 252.039.391 30,78%
ŁĄCZNIE 639.546.016 100,00% 818.963.517 100,00%

1) Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 16 listopada 2021 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Cyfrowy Polsat S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. 
2) Spółka objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

Podział kapitału [%]

Podział głosów [%]

na dzień 29 listopada 2021 roku

Ostatnia aktualizacja 29.11.2021