Transakcje insiderów

2024

 • Spółka Pigreto Limited, osoba blisko związana z Panem Tomaszem Szelągiem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 19 kwietnia 2024 roku łącznie 25.000 akcji zwykłych Spółki. 
 • Spółka Pigreto Limited, osoba blisko związana z Panem Tomaszem Szelągiem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 31 stycznia 2024 roku łącznie 25.000 akcji zwykłych Spółki. 

2023

 • Spółka Pigreto Limited, osoba blisko związana z Panem Tomaszem Szelągiem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 9 października 2023 roku łącznie 21.190 akcji zwykłych Spółki. 
 • Pan Zygmunt Solorz, Członek Rady Nadzorczej Spółki, w wyniku transakcji poza systemem obrotu, 9 lutego 2023 roku utracił kontrolę nad ToBe Foundation, tj. podmiotem, który pośrednio, tj. za pośrednictwem ToBe Investments Group Limited posiada 4.449.156 akcji zwykłych Spółki.
 • Pan Tobias Solorz, Członek Rady Nadzorczej Spółki, w wyniku transakcji poza systemem obrotu, 9 lutego 2023 roku uzyskał kontrolę nad ToBe Foundation,  tj. podmiotem, który pośrednio, tj. za pośrednictwem ToBe Investments Group Limited posiada 4.449.156 akcji zwykłych Spółki.  

2022

 • Pani Ewa Birka, osoba blisko związana z Panem Józefem Birką, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 7 października 2022 roku łącznie 79.268 akcji zwykłych Spółki.
 • Spółka Pigreto Limited, osoba blisko związana z Panem Tomaszem Szelągiem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 3 października 2022 roku łącznie  3.810 akcji zwykłych Spółki
 • Spółka Pigreto Limited, osoba blisko związana z Panem Tomaszem Szelągiem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 27 września 2022 roku łącznie 24.500 akcji zwykłych Spółki. 
 • Reddev Investments Limited, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 19 lipca 2022 roku łącznie 2.152.388 akcji zwykłych Spółki. 
 • Tipeca Consulting Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 19 lipca 2022 roku łącznie 2.152.388 akcji zwykłych Spółki.
 • Reddev Investments Limited, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 27 maja 2022 roku łącznie 10.427.312 akcji zwykłych Spółki.
 • Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A., osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 27 maja 2022 roku łącznie 10.427.312 akcji zwykłych Spółki.
 • Cyfrowy Polsat S.A., osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 26 maja 2022 roku 13.067.138 zwykłych akcji własnych.
 • Pan Tobias Solorz, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabył w dniu 26 maja 2022 roku łącznie 5.607.609 akcji zwykłych Spółki.
 • ToBe Investments Group, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 26 maja 2022 roku łącznie 2.903.808 akcji zwykłych Spółki.
 • Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A., osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 26 maja 2022 roku łącznie 21.578.555 akcji zwykłych Spółki.
 • Cyfrowy Polsat S.A., osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 25 maja 2022 roku 4.601.221 zwykłych akcji własnych. 
 • Reddev Investments Limited, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 25 maja 2022 roku łącznie 3.148.828 akcji zwykłych Spółki.
 • ToBe Investments Group, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 25 maja 2022 roku łącznie 1.545.348 akcji zwykłych Spółki.

2021

 • Cyfrowy Polsat S.A., osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 22 grudnia 2021 roku łącznie 32.005.866 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki.
 • Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A., osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 22 grudnia 2021 roku łącznie 32.005.866 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki.
 • Reddev Investments Limited, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 26 listopada 2021 roku łącznie 42.039.946 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki oraz nabyła 14.639.946 zdematerializowanych akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki. 
 • Cyfrowy Polsat S.A., osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 26 listopada 2021 27.400.00 zdematerializowanych, zwykłych akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego dnia 16 listopada 2021 r. 
 • Cyfrowy Polsat S.A., osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 24 listopada 2021 11.768.260 zdematerializowanych, zwykłych akcji własnych w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. 
 • Reddev Investments Limited, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, zbyła w dniu 16 września 2021 roku łącznie 5.060.044 akcji zwykłych Spółki. 
 • Tipeca Consulting Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, osoba blisko związana z Panem Zygmuntem Solorzem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, ustanowiła w dniu 2 sierpnia 2021 roku zastaw na 2.152.388 akcjach zwykłych Spółki. 

2020

 • Pan Aleksander Myszka, Członek Rady Nadzorczej Spółki, nabył w dniach 12 i 13 marca 2020 roku łącznie 6.886 akcji zwykłych Spółki. 
 • Pan Marek Kapuściński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, nabył w dniach 13, 16 i 18 marca 2020 roku łącznie 3.650 akcji zwykłych Spółki. 
 • Spółka Pigreto Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, osoba blisko związana z Panem Tomaszem Szelągiem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniach 16 i 18 marca 2020 roku łącznie 7.000 akcji zwykłych Spółki. 

2019

 • Pan Marek Kapuściński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, nabył w dniu 27 września 2019 roku 18.500 akcji zwykłych Spółki. 
 • Spółka Pigreto Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, osoba blisko związana z Panem Tomaszem Szelągiem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniach 27 i 30 września 2019 roku łącznie 18.500 akcji zwykłych Spółki. 

2017

Spółka Sensor Overseas Limited, osoba blisko związana w rozumieniu art. 19 Rozporządzenia MAR z Panem Heronimem Rutą, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, nabyła w dniu 12 lipca 2017 roku 171,250 imiennych uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu akcji Spółki.

2015

Spółka Argumenol Investment Company Limited, podmiot kontrolowany przez Pana Solorza-Żaka, przeniosła w dniu 16 marca 2015 roku na rzecz spółki Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która również jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Solorza-Żaka, 28.415.173 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki.

2014

Spółka Argumenol Investment Company Limited, podmiot kontrolowany przez Pana Solorza-Żaka, przeniosła w dniu 30 grudnia 2014 roku na rzecz spółki Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która również jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Solorza-Żaka, 29.648.775 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki.

2013 

a. Przeniesienie na podstawie umowy zawartej w dniu 13 lutego 2013 roku własności udziałów Pana Zygmunta Solorza-Żaka w Pola Investments Ltd., na rzecz fundacji rodzinnej TiVi Foundation.

2012 

a. Darowizna w dniu 21 marca 2012 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na rzecz swojej spółki zależnej Pola Investments Ltd. 10.603.750 akcji Spółki;

b. Objęcie w dniu 21 marca 2012 roku przez Sensor Overseas (podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej) 25.341.272 akcji Cyfrowego Polsatu;

c. Sprzedaż w dniach 3-4 lipca 2012 roku przez członka Zarządu Spółki na rynku regulowanym, w formie transakcji zwykłych 8.867 akcji Cyfrowego Polsatu po cenie 14,60 zł - 14,76 zł za akcję;

d. Sprzedaż w dniach 16-19 lipca 2012 roku przez członka Zarządu Spółki na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych 92.178 akcji Cyfrowego Polsatu po cenie 14,63 zł - 14,86 zł za akcję;

e. Sprzedaż w dniach 20-21 listopada 2012 roku przez członka Zarządu Spółki na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych 108.490 akcji Cyfrowego Polsatu po cenie 15,78 zł - 15,79 zł za akcję;

f. Sprzedaż w dniach 26-27 listopada 2012 roku przez członka Zarządu Spółki na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych 76.506 akcji Cyfrowego Polsatu po cenie 15,70 zł - 15,71 zł za akcję;

g. Sprzedaż w dniu 11 grudnia 2012 roku przez członka Zarządu Spółki na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłej 23.494 akcji Cyfrowego Polsatu po cenie 16,27 zł za akcję;

2011 

a. Objęcie w dniu 20 kwietnia 2011 roku przez Karswell Limited (podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej) 53.887.972 akcji Cyfrowego Polsatu w wykonaniu prawa wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii H;

b. Objęcie w dniu 20 kwietnia 2011 roku przez Sensor Overseas (podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej) 9.509.648 akcji Cyfrowego Polsatu w wykonaniu prawa wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii H;

c. Sprzedaż w dniu 22 czerwca 2011 roku przez Polaris Finance B.V. (podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej) na rynku regulowanym, w transakcjach pakietowych 6.083.182 akcji Cyfrowego Polsatu;

d. Sprzedaż w dniu 22 czerwca 2011 roku przez Karswell Limited (podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej) na rynku regulowanym, w transakcjach pakietowych 68.023.662 akcji Cyfrowego Polsatu;

e. Nabycie w dniu 22 czerwca 2011 roku przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym, w transakcjach pakietowych 400.000 akcji Cyfrowego Polsatu po średniej cenie 15,70 zł za akcję;

f. Sprzedaż w dniach 24-25 października 2011 roku przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym, w formie transakcji zwykłych 90.465 akcji Cyfrowego Polsatu. Transakcje zostały dokonane po cenie 15,70 zł 15,69-15,74 zł za akcję.

2010

a. Darowizna w dniu 22 czerwca 2010 roku przez członka Rady Nadzorczej w transakcji pozasesyjnej 1.871.250 akcji Spółki Cyfrowy Polsat;

b. Sprzedaż w dniu 13 kwietnia 2010 roku przez Polaris Finance B.V. na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 7.918.750 akcji Cyfrowego Polsatu;

c. Sprzedaż w dniu 19 marca 2010 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 41.232 akcji Cyfrowego Polsatu po średniej cenie 15,57 zł za akcję;

d. Sprzedaż w dniu 18 marca 2010 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 78.768 akcji Cyfrowego Polsatu po średniej cenie 15,62 zł za akcję;

2009 

a. Przeniesienie zwrotne w dniu 16 kwietnia 2009 roku przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej na rzecz Polaris Finance Sp. z o.o. Spółki 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1;

b. Sprzedaż w dniu 6 lutego 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 100.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 15,25 zł za akcję;

c. Sprzedaż w dniu 5 lutego 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 103.852 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 14,42 zł za akcję;

d. Sprzedaż w dniu 4 lutego 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 43.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 14,72 zł za akcję;

e. Sprzedaż w dniu 3 lutego 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 31.651 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 15,04 zł za akcję;

f. Sprzedaż w dniu 30 stycznia 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 100.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 14,88 zł za akcję;

g. Sprzedaż w dniu 23 stycznia 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej roku 26.500 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,10 zł za akcję;

h. Sprzedaż w dniu 23 stycznia 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 38.060 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,10 zł za akcję;

i. Sprzedaż w dniu 23 stycznia 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 200 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,14 zł za akcję;

j. Sprzedaż w dniu 23 stycznia 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 2.740 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,19 zł za akcję;

k. Sprzedaż w dniu 23 stycznia 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 1.250 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,20 zł za akcję;

l. Sprzedaż w dniu 22 stycznia 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 6.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,20 zł za akcję;

m. Sprzedaż w dniu 22 stycznia 2009 roku przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 4.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,20 zł za akcję;

n. Sprzedaż w dniu 15 stycznia 2009 roku przez członka Zarządu na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 46.250 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,10 zł za akcję

o. Wniesienie aportem w dniu 13 stycznia 2009 roku przez pana Dominika Libickiego do spółki, w której posiada 100% udziałów 500.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 0,04 zł za akcję (cena nominalna akcji);

p. Wniesienie aportem w dniu 13 stycznia 2009 roku przez pana Macieja Grubera do spółki, w której posiada 100% udziałów 46.250 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 0,04 zł za akcję (cena nominalna akcji);

q. Wniesienie aportem w dniu 13 stycznia 2009 roku przez pana Dariusza Działkowskiego do spółki, w której posiada 100% udziałów 46.250 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 0,04 zł za akcję (cena nominalna akcji);

r. Wniesienie aportem w dniu 13 stycznia 2009 roku przez pana Andrzeja Matuszyńskiego do spółki, w której posiada 100% udziałów 32.500 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 0,04 zł za akcję (cena nominalna akcji);

2008 

a. Sprzedaż w dniu 23 grudnia 2008 roku przez Polaris Finance Sp. z o.o. na rzecz Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1;

b. Nabycie w dniu 11 lipca 2008 roku przez członka Zarządu na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 4 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 12,99 zł za akcję;

c. Nabycie w dniu 14 lipca 2008 roku przez członka Zarządu na rynku regulowanym w transakcji sesyjnej zwykłej 496 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 12,50 zł za akcję;

Ostatnia aktualizacja 23.04.2024