Zarząd

Jako organ wykonawczy Grupy Polsat Plus, Zarząd spółki zobowiązany jest służyć interesom całego przedsiębiorstwa i osiągnięcia trwałego wzrostu wartości firmy.

Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych jak również na podstawie postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu, oraz innych wewnętrznych przepisów spółki.

Zarząd prowadzi sprawy spółki kolegialnie, natomiast jego członkowie osobiście zarządzają poszczególnymi obszarami działalności operacyjnej spółki. Posiedzenia Zarządu odbywają się tak często, jak wymaga tego prawidłowe funkcjonowanie spółki.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej oraz z rocznej pieniężnej premii motywacyjnej przyznawanej przez Radę Nadzorczą. Ponadto członkowie Zarządu Cyfrowego Polsatu otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w latach 2018-2023

 20232022202120202019
LiczbaUdziałLiczbaUdziałLiczbaUdziałLiczbaUdziałLiczbaUdział
Kobiety 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50%
Mężczyźni 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50%
Razem 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100%
Ostatnia aktualizacja 20.07.2023