Ład korporacyjny

2023
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 03 mar 2023 1/2023/CG
2021
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 30 lip 2021 3/2021/CG
Powołanie Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń 30 cze 2021 2/2021/CG
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 - aktualizacja 25 mar 2021 1/2021/CG
2018
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 - aktualizacja 16 kwi 2018 1/2018/CG
2016
Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz zmiany składu Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu 26 paź 2016 2/2016/CG
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 29 sty 2016 1/2016/CG
2015
Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 23 sty 2015 6/2015