Powołanie Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń

Data: 
30 cze 2021

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki powołała w dniu 29 czerwca 2021 r. Komitet Audytu, w skład którego weszli:

  • Przewodniczący Komitetu Audytu, pan Marek Grzybowski,
  • Członek Komitetu Audytu, pan Alojzy Nowak,
  • Członek Komitetu Audytu, pan Tomasz Szeląg.

 Ponadto Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała w dniu 30 czerwca 2021 r. Komitet ds. Wynagrodzeń, w skład którego weszli:

  • Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, pan Tomasz Szeląg,
  • Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń, pan Marek Kapuściński.
Załączone pliki: 
RB nr 2/2021/CG 230.41 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
2/2021/CG
Ostatnia aktualizacja 30.06.2021