Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016