Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz zmiany składu Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu

Data: 
26 paź 2016

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 28/2016 i 29/2016 z dnia 30 września 2016 r., Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 pkt 3 Statutu Spółki, na swym posiedzeniu w dniu 25 października 2016 r. powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Markowi Kapuścińskiemu.

Ponadto Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, dokonała uzupełnienia składu funkcjonującego w jej ramach Komitetu ds. Wynagrodzeń, powołując na Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń Pana Tomasza Szeląga.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, rozszerzyła także skład Komitetu Audytu, powierzając funkcję Członka Komitetu Audytu Panu Tomaszowi Szelągowi.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
2/2016/CG
Ostatnia aktualizacja 26.10.2016