Raporty bieżące

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 MAR, które Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Polski
Ostatnia aktualizacja 22.07.2022

Zawarcie przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A. umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding Cz a.s. oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 lipca 2022 r. spółki zależne od Spółki zawarły (i) umowę dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia (Joint Venture Agreement) („Umowa JV”), która została zawarta przez Port Praski City II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PPCII”), Port Praski Medical Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PPMC”) oraz Pantanomo Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Pantanomo”) z HB Reavis Holding Cz a.s.

Polski
Ostatnia aktualizacja 21.07.2022

Podjęcie decyzji przez Cyfrowy Polsat o zawarciu aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia oraz przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, oraz raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 30 marca 2022 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę aneksu („Aneks 1”) do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

Polski
Ostatnia aktualizacja 27.06.2022

Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku postanowiła powołać Macieja Steca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską, Agnieszkę Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska Członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 23 czerwca 2022 roku akcjonariusz Spółki - TiVi Foundation - powołał na Prezesa Zarządu Mirosława Błaszczyka.

Polski
Ostatnia aktualizacja 24.06.2022

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.06.2022

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 („Uchwała”).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.06.2022

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.06.2022

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Great Wind sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz udzieleniu pożyczki

Zważywszy, że:

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.06.2022

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji urządzeń technicznych

Zważywszy, że:

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.06.2022

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż dniu 30 maja 2022 r. Spółka dokonała powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Spółkę, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.05.2022

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące