Raporty bieżące

Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań mających na celu ewentualne refinansowanie zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C oraz przyjęciu założeń dot. zrównoważonego rozwoju Grupy Polsat Plus

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Polski
Ostatnia aktualizacja 29.11.2022

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2022 roku spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2022 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 9 listopada 2022 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna

Polski
Ostatnia aktualizacja 06.11.2022

Zawarcie umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 dotyczącego zawarcia przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding Cz a.s. („HBR”) oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. („PPCII”) oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. („PPMC”), że w dniu 24 października 2022 roku zostały zawarte umowy, na podstawie których HBR nabył 50% udziałów w spółkach PPCII i PPMC.

Polski
Ostatnia aktualizacja 24.10.2022

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 października 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki wystosowane przez panią Ewę Birkę, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 11.10.2022

Agencja Moody’s Investors Service obniżyła rating kredytowy Grupy Polsat Plus

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2022 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) obniżyła rating korporacyjny (ang. corporate family rating) Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) z poziomu Ba1 do poziomu Ba3, określając perspektywę ratingu jako negatywną.

Polski
Ostatnia aktualizacja 05.10.2022

Rozpoczęcie prac nad analizą możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z realizowaną Strategią 2023+ i wejściem w nowe obszary działalności, obejmujące między innymi produkcję czystej energii w oparciu o technologie niskoemisyjne oraz zeroemisyjne (por.

Polski
Ostatnia aktualizacja 05.10.2022

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 października 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki wystosowane przez Pigreto Ltd., jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 04.10.2022

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki wystosowane przez Pigreto Ltd., jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 28.09.2022

Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. umowy sprzedaży akcji spółki Modivo S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 26 września 2022 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu w dniu 7 września 2022 roku przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Embud 2”) celem ustalenia warunków rozważanej sprzedaży 1.000.000 akcji („Akcje”) spółki Modivo S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.09.2022

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia działań przez Cyfrowy Polsat S.A. mających na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. w temacie rozważanej sprzedaży akcji Modivo S.A.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji celem zawarcia transakcji sprzedaży 1.000.000 akcji spółki Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Modivo”) („Informacja Poufna”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.09.2022

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące