Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Midas S.A. przez spółkę pośrednio zależną

Data: 
25 maj 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), spółka pośrednio zależna od Spółki i posiadająca pośrednio oraz bezpośrednio 1.379.597.139 akcji Midas S.A. („Midas”) stanowiących 93,237% kapitału zakładowego Midas, w dniu 25 maja 2016 r. ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Midas należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki („Przymusowy Wykup”).

Dzień wykupu został ustalony na 31 maja 2016 r., a cena wykupu wynosi 0,81 PLN (osiemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję Midas.

Szczegółowe warunki nabywania akcji Midas objętych Przymusowym Wykupem zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Midas w drodze Przymusowego Wykupu, sporządzonej przez Polkomtel zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. 2005 nr 229, poz. 1948).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2016
Ostatnia aktualizacja 30.05.2016