Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Data: 
22 lip 2022

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 MAR, które Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

  1. TiVi Foundation_Powiadomienie o transakcji (.pdf)
  2. Reddev Investments Limited_Powiadomienie o transakcji (.pdf)
  3. Tipeca Consulting Limited_Powiadomienie o transakcji (.pdf)

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2022
Ostatnia aktualizacja 22.07.2022