Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Data: 
13 lip 2017

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję zarządcze w Spółce, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Sensor Overseas_Powiadomienie o transkacji

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2017
Ostatnia aktualizacja 13.07.2017