Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
08 sty 2015

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, spółka Argumenol Investment Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, podmiot kontrolowany przez Pana Solorza-Żaka, przeniosła w dniu 30 grudnia 2014 roku na rzecz spółki Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która również jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Solorza-Żaka, 29.648.775 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem Pana Solorza-Żaka łączna cena przenoszonych akcji Spółki wyniosła 736.179.083,25 zł, tj. 24,83 złotych za jedną akcję. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2015
Ostatnia aktualizacja 17.03.2015