Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
30 lis 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 32/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku, że w dniu 30 listopada 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein.

Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Załącznik:

Zawiadomienie od TiVi Foundation (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
34/2021
Ostatnia aktualizacja 30.11.2021