Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Data: 
10 lut 2023

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 lutego 2023 r. Spółka otrzymała powiadomienia o transakcji na instrumentach finansowych Spółki wystosowane przez Pana Zygmunta Solorza i Pana Tobiasa Solorza, jako osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Spółka przekazuje treść ww. powiadomień w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

  1. Powiadomienie o transakcji – Pan Zygmunt Solorz (.pdf)
  2. Powiadomienie o transakcji – Pan Tobias Solorz (.pdf)


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2023
Ostatnia aktualizacja 10.02.2023