Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
30 maj 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. Spółka dokonała zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, w dniu 30 maja 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Załączniki:

1. Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza (.pdf)
2. Zawiadomienie od TiVi Foundation (.pdf)
3. Zawiadomienie od Reddev Investments Limited (.pdf)
4. Zawiadomienie Cyfrowy Polsat S.A. (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2022
Ostatnia aktualizacja 30.05.2022