Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.

Data: 
03 sty 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), publikuje wykaz raportów bieżących i okresowych (Raporty) przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2011. Wykaz Raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raporty dostępne są w siedzibie Spółki, mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Łubinowej 4a. Treść Raportów dostępna jest również na stronie internetowej Spółki:
http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp

Lista raportów (pobierz)

Podstawa prawna: § 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
1/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014