Zmiany w składzie zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
09 gru 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 roku podjęła uchwały dotyczące następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

  1. Powierzenie z dniem podjęcia uchwały funkcji Prezesa Zarządu Panu Tobiasowi Solorzowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu.
  2. Powierzenie z dniem podjęcia uchwały funkcji Członka Zarządu Panu Tomaszowi Gillner-Gorywodzie, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu

Ponadto w dniu 8 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 marca 2016 roku do składu Zarządu Pani Agnieszki Odorowicz i powierzeniu jej funkcji Członka Zarządu.

Pani Agnieszka Odorowicz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z zawodu ekonomistką i managerem kultury. W latach 2001-2009 była pracowniczką naukową w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, autorką publikacji nt. zarządzania kulturą, ekonomii kultury i promocji regionów. Władze uczelni powołały ją w latach 2002-2004 na funkcję dyrektor Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2003-2004 była pełnomocniczką Ministra Kultury ds. funduszy strukturalnych, odpowiedzialną za negocjacje z Komisją Europejską ws. wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju infrastruktury kultury. W latach 1997-2003 dyrektor artystyczna Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej, producentka kilkudziesięciu programów dla telewizji publicznej. W latach 2004-2005 pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiadała za departament prawny, departament ekonomiczny, sprawy europejskie i współpracę z Parlamentem. W tym samym czasie była przewodniczącą międzyresortowego zespołu do spraw polityki państwa w dziedzinie mediów. W latach 2005-2010 pierwsza dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W 2010 roku ponownie wybrana w konkursie na to stanowisko, zarządzała Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do października 2015 roku. Członkini wielu międzynarodowych organizacji branżowych, działaczka społeczna, sygnatariuszka Paktu dla Kultury, członkini zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członkini rady programowej Kongresu Kobiet. Laureatka wielu nagród branżowych i odznaczeń, w 2011 roku wyróżniona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla kultury narodowej.

Pani Agnieszka Odorowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
50/2015
Ostatnia aktualizacja 09.12.2015