Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
23 gru 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. Spółka dokonała zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, w dniu 23 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein, Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr oraz Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Spółka przekazuje treść zawiadomień w załączeniu.

Załączniki:

  1. Zawiadomienie od TiVi Foundation (.pdf)
  2. Zawiadomienie od Reddev Investments Limited (.pdf)
  3. Zawiadomienie od Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. (.pdf)
  4. Zawiadomienie Cyfrowy Polsat S.A. (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
40/2021
Ostatnia aktualizacja 23.12.2021