Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Data: 
30 maj 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż dniu 30 maja 2022 r. Spółka dokonała powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Spółkę, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Ponadto, w dniu 30 maja 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 MAR, które Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Cyfrowy Polsat S.A. (.pdf)
2. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. (.pdf)
3. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – TiVi Foundation (.pdf)
4. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Reddev Investments Limited (.pdf)
5. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – ToBe Investments Group Limited (.pdf)
6. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – ToBe Foundation (.pdf)
7. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Tobias Solorz (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2022
Ostatnia aktualizacja 30.05.2022