Przydział obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
10 lip 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2015 r. postanowił o dokonaniu przydziału 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN („Obligacje”). Obligacje zostały przydzielone łącznie 52 inwestorom.

Informacja o rozpoczęciu oferty publicznej i emisji Obligacji została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Spółki numer 33/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
34/2015
Ostatnia aktualizacja 10.07.2015