Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
18 mar 2015

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 marca 2015 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, spółka Argumenol Investment Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, podmiot kontrolowany przez Pana Solorza-Żaka, przeniosła na podstawie umowy z dnia 16 marca 2015 roku na rzecz spółki Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, która również jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Solorz-Żaka, własność 28.415.173 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem Pana Solorza-Żaka łączna cena przenoszonych akcji Spółki wyniosła 660.936.923,98 zł, tj. 23,26 złotych za jedną akcję. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 16 marca 2015 roku.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2015
Ostatnia aktualizacja 18.03.2015