Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i powołanie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

Data: 
03 kwi 2015

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z powołaniem Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 2 kwietnia 2015 r., Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 pkt 3 Statutu Spółki, na swym posiedzeniu wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Solorza-Żaka.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała spośród swoich Członków Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu weszli: Pan Heronim Ruta, Pan Robert Gwiazdowski oraz Pan Leszek Reksa.

W skład Komitetu Wynagrodzeń weszli: Pan Zygmunt Solorz-Żak oraz Pan Heronim Ruta. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2015
Ostatnia aktualizacja 03.04.2015