Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
03 kwi 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. Polkomtel Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny wobec Spółki („Polkomtel“), przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Senior Facilities Agreement) w wysokości 600 mln PLN. Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na dzień 13 kwietnia 2015 r.

Umowa kredytu terminowego w łącznej kwocie 7,95 miliarda PLN została podpisana 17 czerwca 2013 r. pomiędzy Grupą Eileme 2 AB (publ), w skład której wchodzi spółka Polkomtel, a konsorcjum polskich i zagranicznych banków i instytucji finansowych. Przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie będzie miała wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 24 czerwiec 2019 r.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Polkomtel ma wpływ na zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową Polkomtel i całej grupy kapitałowej Spółki w przyszłości.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2015
Ostatnia aktualizacja 03.04.2015