Zawarcie porozumienia o zakończeniu współpracy ze spółką Huawei Polska Sp. z o.o.

Data: 
18 gru 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd spółki zależnej Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) decyzji o zawarciu porozumienia o zakończeniu współpracy Polkomtel ze spółką Huawei Polska Sp. z o.o. („Huawei”) realizowanej na podstawie umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. na wdrożenie systemu BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju („Umowa”, „Porozumienie”).

Na podstawie Porozumienia Polkomtel i Huawei ustalą zasady rozliczenia wzajemnych świadczeń spełnionych dotychczas w ramach Umowy, w szczególności Polkomtel zobowiąże się do zapłaty kwoty w wysokości ok. 30 mln PLN na rzecz Huawei tytułem wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy za prace zamówione i zaakceptowane przez Polkomtel oraz prace wykonane, ale niezaakceptowane przez Polkomtel. W ramach Porozumienia Polkomtel otrzyma wyniki prac oraz narzędzia stworzone w ramach realizacji Umowy.

Jednocześnie na podstawie Porozumienia Polkomtel i Huawei zrzekają się wzajemnych roszczeń dotyczących realizacji Umowy.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
36/2019
Ostatnia aktualizacja 18.12.2019