Wstępne informacje na temat ilości akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 maja 2022 r. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
23 maj 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 4/2022 z dnia 16 maja 2022 roku dotyczącego decyzji Spółki o kontynuacji skupu akcji własnych Spółki w drodze ogłoszenia przez Spółkę wraz z Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr oraz Tobe Investments Group Limited z siedzibą w Limassol, Cypr zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku powziął informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”), działający jako podmiot pośredniczący w realizacji Zaproszenia, iż wstępna ilość akcji Spółki będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na Zaproszenie wyniosła 9.295.397 akcji. Zgodnie z treścią Zaproszenia Spółka zamierza nabyć 49,5% akcji Spółki będących przedmiotem złożonych ofert sprzedaży.

Ostateczna liczba akcji Spółki, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon i – w razie zaistnienia istotnych różnic – zostanie podana do publicznej informacji osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2022
Ostatnia aktualizacja 23.05.2022