Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Midas S.A.

Data: 
22 kwi 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), podmiotu dominującego wobec spółki Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), będącej podmiotem wzywającym oraz nabywającym akcje spółki Midas S.A. („Midas”) („Akcje”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 29 lutego 2016 r. („Wezwanie”), informuje, że w związku z zakończeniem 19 kwietnia 2016 r. przyjmowania zapisów na Akcje, złożonych zostało 216 zapisów na łącznie 403.054.449 akcji Midasa, uprawniających do 403.054.449 głosów na walnym zgromadzeniu Midasa, reprezentujących 27,2395% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie.

Przed ogłoszeniem Wezwania Polkomtel posiadał pośrednio, za pośrednictwem Litenite Limited z siedzibą na Cyprze, 976.542.690 akcji Midasa uprawniających do 976.542.690 głosów na walnym zgromadzeniu Midasa, reprezentujących 65,9975% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie.

W dniu dzisiejszym w wyniku złożonych zapisów w ramach Wezwania miała miejsce transakcja nabycia akcji Midasa, natomiast rozliczenie transakcji, a tym samym skuteczne nabycie Akcji nastąpi 27 kwietnia 2016 r. Po rozliczeniu transakcji: (i) Polkomtel posiadać będzie bezpośrednio 403.054.449 akcji Midasa, uprawniających do 403.054.449 głosów na walnym zgromadzeniu Midasa, reprezentujących 27,2395 % ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, a jego pośredni udział w Midasie nie ulegnie zmianie, (ii) Cyfrowy Polsat posiadać będzie pośrednio, za pośrednictwem kolejno: Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze, Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Szwecji, Eileme 2 AB (publ) z siedzibą w Szwecji, Eileme 3 AB (publ) z siedzibą w Szwecji, Eileme 4 AB (publ) z siedzibą w Szwecji, Polkomtela oraz Litenite Limited, 1.379.597.139 akcji Midasa, uprawniających do 1.379.597.139 głosów na walnym zgromadzeniu Midasa, reprezentujących 93,237% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2016
Ostatnia aktualizacja 22.04.2016