Doręczenie przez Eileme 2 AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku

Data: 
30 gru 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje o doręczeniu obligatariuszom w dniu 30 grudnia 2015 r. przez jej spółkę zależną – Eileme 2 AB (publ)) (Eileme 2) - zawiadomienia o umorzeniu (ang. notice of redemption) wszystkich wyemitowanych przez Eileme 2 niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy EUR oraz 11⅝% dla transzy USD (ang. 542,500,000 Senior Notes due, $500,000,000  Senior Notes due 2020) (Obligacje HY).

Umorzenie Obligacji HY ma nastąpić w dniu 1 lutego 2016 r. (Dzień Umorzenia).

Umorzenie Obligacji HY będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Eileme 2, według własnego uznania) warunku w postaci otrzymania przez Polkomtel sp. z o.o. (Polkomtel) środków netto (ang. net cash proceeds), po przewalutowaniu oraz doliczeniu kosztów i wydatków, w kwocie wystarczającej na umożliwienia dokonania przez Eileme 2 wszelkich płatności w związku z umorzeniem Obligacji HY, na podstawie umowy kredytów (ang. senior facilities agreement), którą m.in. Eileme 2, Polkomtel, UniCredit Bank AG, London Branch, jako agent oraz Citicorp Trustee Company Limited jako agent zabezpieczeń zawarli 21 września 2015 r. (Umowa Kredytów). O zawarciu Umowy Kredytów oraz możliwości przeznaczenia części środków udostępnionych na jej podstawie na spłatę Obligacji HY Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 42 z 21 września 2015 r.

Obligacje HY zostaną umorzone po cenie równej, odpowiednio, 105,875% wartości nominalnej transzy EUR Obligacji HY oraz 105,813% wartości nominalnej transzy USD Obligacji HY, powiększonej o naliczone i należne odsetki łącznie 177.065,97 EUR dla transzy EUR oraz 161,458,33 USD dla transzy w USD.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
53/2015
Ostatnia aktualizacja 30.12.2015