Informacja o transakcjach na akcjach Cyfrowego Polsatu S.A. dokonanych przez członków Zarządu Spółki

Data: 
14 sty 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 14 stycznia 2009 roku otrzymał informację, iż członkowie Zarządu Spółki dokonali następujących transakcji:

  1. Pan Dominik Libicki w dniu 13 stycznia 2009 roku wniósł aportem do spółki, w której posiada 100% udziałów, 500.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 0,04 zł za akcję (cena nominalna akcji);
  2. Pan Maciej Gruber w dniu 13 stycznia 2009 roku wniósł aportem do spółki, w której posiada 100% udziałów, 46.250 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 0,04 zł za akcję (cena nominalna akcji);
  3. Pan Dariusz Działkowski w dniu 13 stycznia 2009 roku wniósł aportem do spółki, w której posiada 100% udziałów, 46.250 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 0,04 zł za akcję (cena nominalna akcji);
  4. Pan Andrzej Matuszyński w dniu 13 stycznia 2009 roku wniósł aportem do spółki, w której posiada 100% udziałów, 32.500 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 0,04 zł za akcję (cena nominalna akcji).

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014