Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 kwietnia 2009 r.

Data: 
21 maj 2009

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 kwietnia 2009 roku a kontynuowanym, po przerwie, w dniu 14 maja 2009 roku.

W związku z tym, iż nie wszyscy akcjonariusze uczestniczący w obradach w dniu 23 kwietnia 2009 roku uczestniczyli również w obradach w dniu 14 maja 2009 roku, Spółka publikuje oddzielne dane dla obu terminów obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 roku:

AkcjonariuszLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 rokuUdział w ogólnej liczbie głosów
Polaris Finance B.V.

350.050.000

90,6%

76,8%

Zygmunt Solorz-Żak

21.207.500

5,5%

4,7%

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2009 roku reprezentowanych było ogółem 386.441.081 głosów, stanowiących 84,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C i D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2009 roku:

AkcjonariuszLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2009 rokuUdział w ogólnej liczbie głosów
Zygmunt Solorz-Żak

21.207.500

58,3%

4,7%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień

9.000.000

24,7%

2,0%

Heronim Ruta

3.742.500

10,3%

0,8%

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2009 roku reprezentowanych było ogółem 36.391.081 głosów, stanowiących 8,0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C i D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
27/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014