Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
20 kwi 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 18 maja 2015 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego również:

1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2015 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych;

2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku.

3. Plan Połączenia Cyfrowego Polsatu z Redefine Sp. z o.o. – załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2015
Ostatnia aktualizacja 20.04.2015