Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
15 mar 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

1. Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza (Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza.pdf)

2. Zawiadomienie od TiVi Foundation (Zawiadomienie od TiVi Foundation.pdf)

3. Zawiadomienie od Reddev Investments Limited (Zawiadomienie od Reddev Investments Limited.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2021
Ostatnia aktualizacja 28.06.2023