Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Data: 
29 cze 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 29 czerwca 2015 r. Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) („Umowa Ramowa”) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”).

Zawarcie Umowy Ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji emitowanych przez Spółkę.

Zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki.

W Umowie Ramowej Spółka zobowiązała się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance Requirements) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Umowa Ramowa określa również zobowiązania Spółki, w szczególności w zakresie ochrony środowiska. Na zasadach w niej określonych, Umowa Ramowa wygaśnie w przypadku nienabycia jakichkolwiek obligacji Spółki przez EBOR, jak również zmniejszenia stanu posiadania obligacji Spółki przez EBOR poniżej wartości wskazanej w Umowie Ramowej.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
31/2015
Ostatnia aktualizacja 29.06.2015