Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
14 mar 2019

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 marca 2019 roku Pan Dariusz Działkowski oraz Pan Tomasz Gillner-Gorywoda złożyli rezygnacje z funkcji Członków Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 roku bez podania przyczyn swoich rezygnacji.

Następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Pana Jacka Felczykowskiego, obecnego Członka Zarządu spółki Polkomtel Sp. z o.o.

Pan Jacek Felczykowski dysponuje wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami z obszaru finansów oraz obszaru innowacyjnych technologii, takich jak informatyka i telekomunikacja. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrum Obsługi Wierzytelności Cross Sp. z o.o., a od 2007 do 2008 roku Członka Zarządu TFI Plejada S.A. W latach 2008-2010 jako Prezes Zarządu kierował spółką NFI Midas S.A., będącą jednym ze światowych pionierów wdrażania szybkiego, bezprzewodowego Internetu w technologii LTE. W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Sferia S.A., a od 2011 do 2013 roku Prezesem Zarządu spółki IT Polpager S.A. W 2015 roku objął stanowisko Członka Zarządu Polkomtel Sp. z o.o.

Pan Jacek Felczykowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 oraz § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2019
Ostatnia aktualizacja 14.03.2019