Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Data: 
29 lis 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż dniu 29 listopada 2021 r. Spółka dokonała powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Spółkę, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Spółka przekazuje treść dokonanego powiadomienia w załączeniu.

Załączniki:

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR (.pdf)

 

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
33/2021
Ostatnia aktualizacja 29.11.2021