Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 16 listopada 2021 roku

Data: 
16 lis 2021

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 listopada 2021 roku.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 listopada 2021 roku reprezentowanych było ogółem 678.219.615 głosów, stanowiących 82,81% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 listopada 2021 r. (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
28/2021
Ostatnia aktualizacja 16.11.2021