Decyzja o zaprzestaniu udziału w aukcji w części dotyczącej bloków z częstotliwości 800 MHz

Data: 
10 mar 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2015 roku powziął informację od spółki Polkomtel sp. z.o.o. („Polkomtel”), będącej podmiotem pośrednio zależnym od Spółki, o podjęciu decyzji o zaprzestaniu udziału Polkomtel w aktywnym licytowaniu bloków z częstotliwości 800 MHz, poprzez przejście w tzw. oferty pasywne.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż na podstawie komunikatu bieżącego spółki Midas S.A. („Grupa Midas”) z dnia 3 marca 2015 roku, powziął informację o zawarciu umów współpracy pomiędzy spółkami Aero2 sp. z o.o. („Aero2”) i Mobyland sp. z o.o. („Mobyland”) a spółką Sferia S.A. („Sferia”), na bazie których Grupa Midas zamierza realizować budowę sieci LTE800.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015, Zarząd Spółki przypomina, iż Porozumienie PLK i Porozumienie CP opisane szczegółowo we wspomnianym raporcie, zakładają, iż w przypadku gdy Mobyland uruchomi usługi na kolejnych częstotliwościach własnych lub do których uzyska prawo korzystania, Mobyland rozszerzy zakres usługi transmisji danych na rzecz Polkomtel.

Z informacji udostępnionych przez Midas wynika, że uruchomienie pierwszych 1200 stacji bazowych sieci LTE 800, jest planowanych w przeciągu kilku kolejnych tygodni, dzięki czemu do końca marca w zasięgu LTE sieci Midas znajdzie się ponad 90% populacji Polski.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2015
Ostatnia aktualizacja 17.03.2015