Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 stycznia 2015 roku

Data: 
16 sty 2015

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 stycznia 2015 roku.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 stycznia 2015 roku reprezentowanych było ogółem 711.776.560 głosów, stanowiących 86,91% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2015
Ostatnia aktualizacja 17.02.2015