Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 16 stycznia 2015 roku

Data: 
16 sty 2015

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2015  roku.

Załącznik: Treść uchwał (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2015
Ostatnia aktualizacja 11.03.2015