Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
24 lis 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 w związku z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Załączniki:

  1. Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza (.pdf)
  2. Zawiadomienie od TiVi Foundation (.pdf)
  3. Zawiadomienie od Reddev Investments Limited (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2021
Ostatnia aktualizacja 24.11.2021