Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A

Data: 
31 gru 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącego nabycia przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i zbycia przez Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie znacznego pakietu akcji Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia wystosowanego na podstawie art. 69 ust. 1. pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które wpłynęło do Spółki w dniu 31 grudnia 2021 r.

Załącznik:

Zawiadomienie od Embud 2 sp. z o.o. (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
44/2021
Ostatnia aktualizacja 31.12.2021