Podjęcie decyzji dotyczących inwestycji w dalszy rozwój sieci

Data: 
28 gru 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 roku powziął informację o podjęciu uchwał przez Zarząd i Radę Nadzorczą Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”), podmiotu w 100% zależnego wobec Spółki, w sprawie dalszego rozwoju sieci, na mocy której Polkomtel będzie inwestował w dalszy rozwój sieci w oparciu o obecnie posiadane i wykorzystywane częstotliwości. Zarząd Polkomtel na podstawie przeprowadzonych analiz uznał, że potencjalna współpraca z podmiotami, które wylicytowały częstotliwości 800 MHz na bardzo wysokich poziomach cenowych w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 10 października 2014 roku, byłaby nieopłacalna i nieracjonalna zarówno dla Grupy Kapitałowej Spółki, jak i jej klientów.

Zarząd Polkomtel spodziewa się, że rozbudowa sieci 1800 MHz przy zastosowaniu najnowszych technologii ODU-IDU (Outdoor Unit Indoor Unit) pozwolą osiągnąć zasięg sieci zbliżony do częstotliwości 800 MHz. Kolejnym istotnym rozwiązaniem będzie refarming częstotliwości 900 MHz oraz 2100 MHz. W efekcie spodziewany jest wyższy poziom jakości usług dostępu do Internetu niż w przypadku sieci 800 MHz, przy znacznie niższych nakładach kapitałowych. Docelowo może przełożyć się to na atrakcyjniejsze usługi i ceny dla klientów niż w przypadku rozbudowy sieci na częstotliwości 800 MHz. Wobec powyższego Polkomtel opracowuje model rozwoju sieci w oparciu o częstotliwości 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
52/2015
Ostatnia aktualizacja 28.12.2015